Signering: Fra venstre: Europe Area Director Mr. José Emilio Pont Pérez of Obrascón Huarte Lain S.A.,Ass. jernbanedirektør  General Mr. Gunnar Løvås og Prosjektdirektør Follobaneprosjektet Erik Smith.
Signering: Fra venstre: Europe Area Director Mr. José Emilio Pont Pérez of Obrascón Huarte Lain S.A.,Ass. jernbanedirektør General Mr. Gunnar Løvås og Prosjektdirektør Follobaneprosjektet Erik Smith.

Signerte Follobane-kontrakt

Spanske Obrascón Huarte Lain S.A. har signert den tredje totalentreprisen på Follobanen, verdt 2,3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og omfatter flere delkontrakter. Kontrakten for den tredje totalentreprisen, EPC Ski, ble signert mandag.

Kontrakten til en verdi av cirka 2,3 milliarder kroner, er signert av Europe area director José Emilio Pont Pérez i Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL), Jernbaneverkets assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås og prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet.

- OHL har med denne kontraktsigneringen blitt vår tredje hovedpartner som skal bidra til å gjøre dette megaprosjektet til en suksess. Vi gleder oss til å starte på denne viktige delen av Follobaneprosjektet, som vi vet mange beboere, ikke minst i Ski-området, vil følge ekstra nøye. OHL bringer med seg erfaring fra bygging av høyhastighetsbane lenger sør i Europa, og det er en glede å ønske selskapet velkommen til Norge, uttaler prosjektdirektør Erik Smith på vegne av Jernbaneverket og Follobaneprosjektet.

OHL går umiddelbart i gang med arbeidet.

Krevende prosjekt

EPC Ski er et både krevende og allsidig oppdrag med grensesnitt mot mange aktører.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik skal nye Ski stasjon bli seende ut.
Slik skal nye Ski stasjon bli seende ut.

 

Der Follobanens tunnel munner ut i sør vil kontrakten ha grensesnitt mot Follobanens totalkontrakt for tunnel (EPC TBM). I dagsonen mellom Langhus og Ski fortsetter Follobanens dobbeltspor ut fra de to separate tunnelløpene. Her skal det bygges tunnelportaler, gjennomføres oppgradering av den eksisterende Østfoldbanen og bygges forbindelsesspor øst og vest.

I tillegg skal det i anleggsområdet nord for Ski stasjon bygges driftsveier, beredskapsplasser, støyskjermer, med mer.

Omfattende stasjonsarbeider

I sentrum av Ski bygges den nye Ski stasjon som skal ha seks spor, tre midtplattformer og en ny stor undergang.

Videre skal det bygges reisetorg både på øst- og vestsiden, med parkeringsområder for bil og sykkel, en ny bussterminal, diverse tekniske bygg og vendespor sør for Ski.

Inkludert i kontrakten er også riving av eksisterende Nordbyveien bru over jernbanen, som skal erstattes med en ny og større bru. Oppdraget omfatter også signalsystemer både i dagsonen og på Ski stasjon.

Seks kontrakter

Selskaper fra hele Europa og Asia har levert tilbud på kontrakter som omfatter hovedarbeidet med Follobaneprosjektet. Hovedarbeidet er del inn i seks EPC-kontrakter (EPC står for engineering, procurement and construction): EPC Oslo S (to stykker), EPC TBM, EPC D&B, EPC Ski og Signal.

Store deler av de forberedende arbeidene for Follobanen (klargjøring av trasé, oppbygging av riggområder, bygging av to atkomsttunneler med mer) er nå avsluttet, og de siste forberedende arbeidene i Ski blir avsluttet i september i år.

Follobaneprosjektet, som starter ved Oslo Sentralstasjon og går frem til Ski, utføres av Jernbaneverket på vegne av Samferdselsdepartementet. Follobaneprosjektet er byggherre og skal følge opp de store kontraktene. Arbeidet ledes av prosjektdirektør Erik Smith.

Bred erfaring

OHL er et stort selskap innen utbygging av infrastruktur for jernbane, og har prosjekter i Europa, Asia, Afrika og Amerika. Det er det første spanske selskapet som har utført høyhastighetsbane i utlandet, nærmere bestemt i Tyrkia. OHL har også fullført det første prosjektet i amerikansk jernbanesektor foretatt av et spansk selskap gjennom utvidelsen av metroen i Miami, Florida, ut til Miamis internasjonale flyplass.

I tillegg til dette har selskapet bygget en jernbaneforbindelse mellom Europa og Asia under Bosporos-stredet i Tyrkia, deltatt i den Al Shoula spansk-saudiarabiske sammenslutningen (joint venture) for å utføre andre del av Haramain høyhastighetsbane-prosjekt mellom Mecca og Medina, og har også gjennomført store prosjekter for jernbanekorridorer i Den tsjekkiske republikk gjennom spesialiserte datterselskaper som OHL ŽS and OHL ŽPSV. Nylig har OHL Construction blitt tildelt kontrakten for rekonstruksjon av dobbeltsporet mellom Dolga Gora og Poljčane i Slovenia, en strekning på 7,5 km.