NCCs administrerende direktør, Håkon Tjomsland, ønsker å fokusere på seriøs drift.
NCCs administrerende direktør, Håkon Tjomsland, ønsker å fokusere på seriøs drift.

NCCs åtte punkter for seriøsitet

- Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring, sier NCCs administrerende direktør Håkon Tjomsland. Se hans seriøsitetsliste.

Publisert Sist oppdatert

En av de store utfordringene i anleggsbransjen i dag, er at det finnes en god del useriøse aktører. Det kan koste tid, penger og ikke minst kan det gå ut over sikkerheten.

I forbindelse med NCC Construction Norways femte HMS-uke lanserer administrerende direktør Håkon Tjomsland en 8-punkts liste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.

– Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring. Derfor har vi tydeliggjort og spisset våre kontraktbetingelser, sier Tjomsland.

NCC krever blant annet at også underentreprenører og leverandører er ansvarlige og arbeider etter de rutiner og retningslinjer som er gjeldene for NCC.

- For å sikre at vi tiltrekker oss seriøse og solide samarbeidspartnerne setter vi ekstra fokus på noen av våre kontraktbetingelser, og to sterke oppfordringer, til våre underentreprenører og leverandører, sier Tjomsland.

NCC Constructions seriøsitetsliste:

  • Kun ett ledd under vår kontraktspartner (UE) tillates.
  • Alle underentreprenører skal være medlem i Startbank. Leverandører oppfordres til å melde seg inn.
  • Kun Arbeidstilsynets HMS-kort er gyldig som ID-kort
  • All mannskapsregistrering på byggeplasser skjer gjennom Infobric.
  • Samtlige som skal inn på våre byggeplasser må gjennomføre NCCs online HMS-kurs, «hel inn – hel ut».
  • Alle lovpålagte sikkerhetsblader for produkter våre leverandører og underentreprenører benytter i sitt kontraktarbeid skal legges inn i prosjektets stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass.
  • Det oppfordres til bruk av elektronisk fakturering.
  • Det oppfordres til at samarbeidspartnere jevnlig oppdaterer sin oversikt over produkter og kontaktpersoner i NCCs leverandørportal.