Siden 2008 har LNS Eiendom eid Rana Gruber.
Siden 2008 har LNS Eiendom eid Rana Gruber.

Rana Gruber vant i retten

Rana kommunes skatting av Rana Gruber AS i Nordland beskrives som vilkårlig av lederen i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Bergindustri er svært tilfreds over at Rana Gruber vant eiendomsskattesaken mot Rana kommune.

 Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri ser med glede på Hålogaland lagmannsretts dom etter den langvarige skatteuenigheten mellom bedriften og kommunen.

 - At Rana Gruber ser ut til å få en fornuftig taksering av eiendomsskatten er viktig for bedriften og for resten bergindustrien, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Vilkårlig og uforutsigbart

Kommunens taksering av Rana Gruber har variert med flere hundre millioner kroner.

- Det skaper naturligvis uforutsigbarhet og den endelige skattebyrden fremstår således som vilkårlig, sier Gammelsæter.

Retten har kommet frem til at maskinene skal takseres ut fra substansverdi med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet. I tillegg skal jernmalmens verdi fastsettes til 0,5 prosent av gjennomsnittlig omsetningsverdi av det som utvinnes etter normal oppredning.

 - Det viser at retten har et mer avklart forhold til de reelle verdiene som bør ligge til grunn for eiendomsskatten enn Rana kommune. Det er et svært viktig signal til bransjen og Kommune-Norge for øvrig, sier Gammelsæter.

Jernmalm, ikke naturgrus

Mange ble overrasket da taksten som kommunen, etter over hundre års drift, omtalte jernmalmen Rana Gruber produserer som naturgrus av god kvalitet.

Lagmannsretten legger til grunn at malmen er malm, og at den må gjennom en betydelig oppredning før den har kommersiell verdi.

- Denne saken har tatt mange underlige vendinger de siste årene, men vi er svært tilfreds med at lagmannsretten rydder opp, sier bergindustri-lederen.