Brattøra godsterminal i Trondheim er en av to testterminaler:
Brattøra godsterminal i Trondheim er en av to testterminaler:

Konkurranseutsetter alle godsterminaler

I løpet av 2017 skal det være konkurranse om driften på alle terminalene til Jernbaneverket.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner nå Jernbaneverket opp for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim. I løpet av 2017 skal det være konkurranse om driften på samtlige av landets 12 godsterminaler, opplyser Jernbaneverket i en pressemelding.

Tanken er at konkurranseutsetting skal sørge for bedre tjenester og mer gods på bane.

- Noen anbudsutsetting av disse tjenestene blir det ikke, da vi ikke skal kjøpe noen tjenester. Men vi skal kunne regulere hvem som får operere inne på terminalen. De som vil tilby tjenester på godsterminalene, må godkjennes av oss og ha kontrakt med et togselskap, forklarer terminalsjef Kjell Ivar Maudal i Jernbaneverket.

Hvis prøveperioden på Stavanger godsterminal Ganddal og Trondheim godsterminal Brattøra faller heldig ut, blir konseptet innført på alle godsterminalene Jernbaneverket eier.

Firmaer som vil tilby terminaltjenester til et togselskap, må gjennom en prosess på fire trinn før de slipper inn på terminalen:

– De må ha firmapapirene i orden, de må vise til at de har et kvalitetssystem, at de har HMS på plass, og de nødvendige sertifikater og kurs for å kjenne risikoen ved å jobbe ved og i spor. Dette er viktige krav fra oss, understreker Maudal.