Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord.
Knut Harstad, daglig leder i Hæhre, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, signerte onsdag den 24. juni kontrakten for E6 Helgeland nord.

Hæhres kontrakt på over 1,9 milliarder

Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør AS signerte onsdag 24. juni kontrakten for prosjektet E6 Helgeland nord. Verdi 1.924.003.910,67 kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en dag vi har gledet oss til lenge. Hæhre er en stor og erfaren aktør, som har svart meget godt på kriteriene vi har satt i dette prosjektet. Nå ser vi frem til å sette i gang arbeidet med å bygge ny europavei, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Hæhre drifter veien

Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i veipakken E6 Helgeland. Kontrakten inkluderer prosjektering og bygging av 62 km vei mellom Korgen og Bolna.

I tillegg skal entreprenøren drifte hele strekningen, samt E12 til Sverige, i 15 år. Hæhre overtar driftsansvaret for veien allerede 1. september.

Rigg og skogrydding

- Endelig går vi inn i byggefasen. Entreprenøren fortsetter nå med prosjekteringen, og så skal vi ha våre første samhandlingsmøter i august, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

De første tegn til byggingen vil synes om kort tid, når Hæhre starter etableringen av rigg, samt avskoging i traseen for ny vei. I løpet av høsten vil det være full anleggsaktivitet på strekningen.