Fire kom med E16-tilbud

Prisene varierte fra ca. 689 til ca. 784 millioner kroner da det var tilbudsåpning på E16 Rud - Wøyen.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er godt fornøyde med å ha fått fire tilbud, der de fleste ligger jevnt i forhold til hverandre. At de har tolket tilbudsgrunnlaget ganske likt, betyr at de har forstått oppgaven, sier byggeleder Tom Heldal Larsen i Statens vegvesen.

Det er fire entreprenørfirma som vil bygge nye E16 fra Rud til Wøyen i Akershus. Dette er en del av prosjektet E16 Sandvika – Wøyen som startet opp tidligere i år.

Firmaene som har levert inn tilbud er:

Tilbyder:Tilbudssum:
Skanska  730.731.622 kroner

NCC Construction

 698.845.031 kroner
Implenia/Isachsen 689.654.425 kroner
Veidekke Entreprenør

 784.008.735 kroner

River alle bruer

E16 fra Rud til Wøyen er del av et stort byprosjekt. Det er utfordrende grunnforhold og Vegvesenet skal ivareta både Sandvikselva, trafikken på veiene og ikke minst beboere i området.

Prosjektet innebærer at det skal bygges ny firefelts motorvei fra Bærumsveien og opp til dagens rundkjøring på Vøyenenga, som skal fjernes. Alle eksisterende bruer på strekningen skal rives og det vil skal bygges nye bruer for E16.

1600 peler

Kryssene der E16 treffer Bærumsveien og Lommedalsveien, blir bygget om og tilpasset den nye veien.

Siden deler av det nye veisystemet går over områder med svært dårlige grunnforhold, blant annet kvikkleire, blir veien fundamentert til fjell med nesten 1600 betongpeler. Deretter skal det fylles ut med lette masser.

Etter planen skrives kontrakt i september, og arbeidene i felt starter opp i høst.

Nye E16 fra Sandvika til Wøyen stå ferdig i 2019.

-Vi har ventet lenge på å starte opp denne delen av prosjektet, så nå gleder vi oss til å kunne sette spaden i jorda til høsten, sier Heldal Larsen. 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS