Dette er et av utkastene til ny E18 forbi Slependen i Asker.
Dette er et av utkastene til ny E18 forbi Slependen i Asker.

40 milliarder kroner for 17 km vei

Utbyggingen av E18 gjennom asker og Bærum blir dyrere og dyrere.

Publisert Sist oppdatert

Da tanken om en ny motorvei fra Asker inn mot Oslo ble lansert, var kostnadsoverslaget på 11 milliarder kroner. Siden har anslagene økt via 17 milliarder til 26-32 milliarder og et skrekkscenario på 40 milliarder kroner.

Nå er skrekkscenariet en realitet, og det stopper nok ikke der, innrømmer Statens vegvesen.

- Ny E18 gjennom Asker og Bærum er anslått til 40 milliarder kroner. Kostnadene for ny E18 i Oslo, fra Filipstadlokket til Oslos grense ved Lysakerelva, kommer i tillegg, opplyser prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen til Dagsavisen.

«Enda noen milliarder»

Den siste strekningen Gløersen nevner samt en mulig forlengelse av en bussvei er det ikke gjort noe kostnadsoverslag for ennå, men prosjektlederen sier at det fort blir snakk om «noen milliarder kroner».

Vegvesenet har allerede brukt rundt 80 millioner kroner på planleggingen av prosjektet siden 2010, og budsjettet for 2015 er på ytterligere 90 millioner kroner.

Bompenger

Og det er brukerne som får kostnadssmellen rett i fanget. Fem-seks milliarder kroner av prosjektet blir finansiert fra Oslopakke 3, mens resten minus et statlig bidrag på rundt 25 prosent må finansieres gjennom bompenger.

Planlagt byggestart for prosjektet har vært i 2017, men Gløersen anslår at man tidligst kan komme i gang sent i 2018. Om det over hodet blir noe av. Politikerne er bekymret både på grunn av kostnadene og eventuelle miljøkonsekvenser.