Bispelokket i Oslo juli 2011.
Bispelokket i Oslo juli 2011.

AF Decom leverte 16.333 tonn «uten å se konsesjonsbevis»

Betong fra rivning av Bispelokket er levert til mottak uten nødvendige tillatelser. Massene var definert som rene.

Publisert Sist oppdatert

- Massene det dreier seg om er rivningsbetong som er sortert på anlegget ved Dronning Eufemias gate, forklarer byggeleder Geir Asbjørn Sorte.

Slike masser er underlagt særskilt regelverk, uansett om de kan betegnes som rene eller forurenset. Massene fra rivningsarbeidet ble definert som rene og var etter tester godkjent for deponering både i sjø eller som fyllmasser.

Det er underentreprenør AF Decom som har utført rivningsarbeidene ved Bispelokket, på oppdrag for Vegvesenets hovedentreprenør i Dronning Eufemias gate, Skanska AS.

Herstua Grus

- Etter at Vegvesenet ble gjort kjent med problemstillingen har vi hatt møter med både hoved- og underentreprenør, og bedt om utfyllende svar på om rutiner er fulgt i tilstrekkelig grad, sier Sorte.

Herstua Grus AS, som AF Decom leverte 16.333 tonn av disse massene til, har i et notat antydet at disse massene skulle behandles på en måte som bedriften i følge Fylkesmannen ikke hadde tillatelse til. På leveringstidspunktet forelå også avviksbemerkninger i Fylkesmannens tilsynsrapport fra 2010.

I juni 2012 fikk Herstua Grus, etter ny inspeksjon fra Fylkesmannen, pålegg om å stoppe mottak av alle typer masser. AF Decom avsluttet sine leveranser etter dette, og har levert de resterende massene med rivningsbetong, 19 865 tonn, til Skedsmo anleggsservice (nå Jølsen Miljøpark AS).

Avfallsforskriften gir mulighet for at rene masser kan deponeres fritt og benyttes som fyllmasse til for eksempel egen infrastruktur på et anlegg. I kommunikasjonen mellom Herstua grus og AF Decom framkommer en intensjon om slik bruk. Like fullt var Herstua Grus AS et selskap uten konsesjon for å motta masser på det aktuelle tidspunkt, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Fremla ikke konsesjon

- Vegvesenet ser alvorlig på at masser fra vårt anlegg er levert dit, og ser hendelsen som uønsket, konkluderer Sorte.

I Vegvesenets kontrakter framgår det at mottaksbedrifter for deponering av masser skal framlegge kopi av konsesjon for slike aktiviteter. Det er ikke gjort i dette tilfellet, ifølge Vegvesenet.

- Vegvesenet følger opp saken videre overfor vår entreprenør Skanska og underleverandør AF Decom, og vil sammen med entreprenøren se på forbedringer i rutinene, slik at lignende hendelser ikke forekommer, opplyser organisasjonen på nett.