Implenia lavest på stor E39-kontrakt

Fem leverte tilbud. Prisene i tilbudene varierte fra 1463 til 1711 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har fått fem tilbud på gjennomføring av K11-kontrakten i forbindelse med bygging av ny E39 Svegatjørn–Rådal.

Denne kontrakten omfatter arbeid med tunnelsprenging og veibygging på den nordlige delen av motorveiprosjektet mellom Bergen og Os, i området mellom Rådal, Nordås og Flyplassveien i Bergen kommune.

Disse har levert tilbud på oppdraget:

NCC, 1711 mill. kroner
Implenia, 1463 mill. kroner
Skanska, 1572 mill. kroner
Veidekke, 1651 mill. kroner
Aldeso, 1690 mill. kroner

- Vi er godt fornøyd med interessen og prisnivået, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

To kontrakter

Frist for levering av tilbud på bygging av den sørlige delen av anlegget, K10-kontrakten for tunnelsprenging og veibygging mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanaveien i Bergen kommune, er satt til 5. mai 2015.

- Nå skal vi kontrollregne tilbudssummene på K11-kontrakten. Så skal vi vurdere om tilbyderne oppfyller gitte krav til kvalifikasjoner. Målet vårt er å kunne skrive under begge de store kontraktene på E39 Svegatjørn–Rådal i månedsskiftet juni–juli, sier Ottesen.

6,5 milliarder kroner

- Dersom vi får dette til, vil anleggsarbeidet kunne begnne ca. 1. september på K11 og 1. oktober på K10, sier prosjektlederen.

Prosjektet har en total styringsramme på 6,5 milliarder kroner.