Hva vet politikere om eksosutslipp?

For noen år siden vedtok politikerne avgiftslette for dieseldrevne personbiler fordi de slipper ut mindre CO2 enn dieselbiler. Nå vil de stenge bykjerner for de fleste typer dieseldrevne kjøretøy fordi de slipper ut mer NOx enn bensinbiler.

Publisert Sist oppdatert

Men det stopper ikke der. Vedtaket om innblanding av biodiesel i ordinær diesel har ført til høyere utslipp av NOx.

Dette kom frem under et seminar om fossilfrie transporter arrangert av Nordisk vegforum på Gardermoen like før påske. En av innlederne var Knut Skårdalsmo i Skaardalsmo Fuel Consulting AS. Han er en av Skandinavias fremste eksperter på drivstoffteknologi med 25 års erfaring fra blant annet Volvo Personvagnar, Statoil ASA og Statoil Fuel & Retail.

I sitt innlegg gikk han gjennom egenskaper ved forskjellige drivstofftyper, blant annet biodiesel. Biodieselen som brukes her i landet, hovedsakelig som innblanding i fossil diesel, men også i ren form i noen sammenhenger, er av den såkalte FAME-typen (Fatty Acid Methyl Ester). Fordelen med FAME er at den gir betydelig reduksjon i CO2-utslippene, noe som har stor betydning for det globale klimaet.

Men så kom opplysningen som fikk mange til å høre ekstra godt etter: FAME har 10% høyere NOx-utslipp enn fossil diesel. NOx er ett av elementene i lokal forurensning som nå får Oslos politikere til å snakke om dieselnekt for store deler av hovedstaden på dager med dårlig luftkvalitet.

Skårdalsmo konkluderte med at omsetningspåbudet generelt (innblanding i ordinær, fossil diesel) og krav om bruk av 100% biodiesel i bussflåter enkelte steder i praksis har bidratt til å forverre luftkvaliteten i byer og tettsteder.