De to strekningene merket med lilla, E18 Langangen-Grimstad og E39 Kristiansand-Ålgård, skal bygges av det nye veiselskapet som får oppstart i 2016.
De to strekningene merket med lilla, E18 Langangen-Grimstad og E39 Kristiansand-Ålgård, skal bygges av det nye veiselskapet som får oppstart i 2016.

Nytt veiselskap annonsert

Selskapet skal bygge for 130 milliarder kroner - til å begynne med.

Publisert Sist oppdatert

- Denne regjeringen tenker nytt om hvordan store oppgaver best løses. Derfor etablerer vi et selskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen av de viktigste veistrekningene, på en helhetlig og sammenhengende måte. I første omgang skal selskapet bygge vei for 130 milliarder kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det nye veiselskapet skal bygge både E18 og E39 gjennom Statens vegvesens Region sør.

Selskapet startes opp i 2016, er budskapet som de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre offentliggjorde på en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag 14. april.

Mest til Region sør

På pressekonferansen ble det gjort et poeng av at 2/3 av oppstartsporteføljen er på Sørlandet.

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp, Vest-Agder) fremhevet at forutsigbar finansiering som forhindrer klattvis utbygging skal kjennetegne det nye selskapet. Statens vegvesen har gjort en fremragende jobb, men hatt «vanskelige rammer med årlige budsjettrammer»:

- Vi skal bygge mer vei, tryggere vei og bygge på en smartere måte, hevdet hun.

- Firefelt vei gjennom hele Aust-Agder

E18 fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder er merket av som en strekning veiselskapet skal bygge ut. Derfor var det også pressekonferanse om veiselskapet i Arendal med stortingsrepresentantene Ingebjørg Amanda Godskesen fra Frp og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Godskesen sa at det nå skal bli slutt på å bygge veier stykkevis og delt, og at det i de neste tjue årene skal satses på å sikre helhetlig og sammenhengende veiutbygging.

– For Aust-Agders del vil veiselskapet få ansvar for veien fra Langangen i Telemark til Grimstad. Det er et strekk på 115 kilometer, og oppstart skal være i 2016, sa Godskesen.

Kjell Ingolf Ropstad tror veibyggingen går fort med veiselskapet.

- Jeg tror utbygging av E18 med firefelts vei gjennom hele Aust-Agder står ferdig innen 2021-2022, sier han.

Det var også pressekonferanser med lokale politikere i Mandal og Lyngdal. Lokalisering av veiselskapet ble ikke offentliggjort tirsdag.