Prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen (t.v.) og anleggsdirektør Hans Ragnar Uthus i Kruse Smith underskrev kontrakten.
Prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen (t.v.) og anleggsdirektør Hans Ragnar Uthus i Kruse Smith underskrev kontrakten.

Kruse Smith undertegnet veikontrakt

Entreprenøren Kruse Smith har fått jobben med å bygge ny vei i Snilldalen og ved Våvatnet på fylkesvei 714.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten mellom Statens vegvesen og Kruse Smith ble signert onsdag 8. april. Kruse Smith bygde også tre tunneler på Lakseveien i perioden 2011-2014.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om byggingen. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i mai, noen måneder tidligere enn planlagt, og vi får dermed kontinuerlig anleggsdrift i utbyggingen av fylkesvei 714, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Kontraktsummen er på 273 millioner kroner.

Massetransport

- Anleggsarbeidet vil stort sett foregå i urørt terreng. Dermed blir trafikantene på fylkesvei 714 i liten grad berørt. Det kan likevel bli skiltet med lavere fartsgrense noen steder. I tillegg vil det bli flere tunge kjøretøy som utfører massetransport i området, sier Moe.

Jobben er delt i to

Jobben Kruse Smith skal gjøre består av to deler. Den nye veien i Snilldalen skal gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye veien videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning.

Det er ca. 175 meter vei i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger veien i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side frem til den tilpasses eksisterende vei rett sør for Snilldalsli.

Ny vei ved Våvatnet

I entreprisen inngår også jobben med å anlegge 870 meter ny vei gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veglinjen går gjennom, er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Veiskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Veien ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny vei i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.