Det skal bli nytt kryss mellom E6 og E16 og nytt kryss ved Gardermoen næringspark. Kart: Google Maps

Veikryssing koster 370 mill. ved Gardermoen

Det skal bygges to store kryss på E6 mellom Jessheim og Gardermoen, Akershus. Medregnet veibygging i nærområdet blir prislappen på til sammen ca. 590 mill.kroner. Nå vil samferdselsministeren samkjøre utbyggingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Vi må unngå at nærliggende veiprosjekter bygges stykkevis og delt, til irritasjon for bilistene og økte kostnader for samfunnet. Det risikerer vi ved at flyplasskrysset og næringsparkkrysset på E6 ved avkjørselen til Oslo Lufthavn Gardermoen bygges separat. Ansvaret for prosjektene ligger på ulike steder, og vi gjør derfor nå et forsøk på å samordne fremdriften i disse to prosjektene. Det kan kutte samlede kostnader i prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Legger ut 200 mill. kroner

Regjeringen tilbyr nå at staten kan gå inn med et bidrag på opptil 40 millioner kroner til utbygging av næringsparkkrysset på E6 i Ullensaker kommune i Akershus.

- Jeg ser på det som et bidrag som vil spare samfunnet for større beløp. Det statlige bidraget er avhengig av at utbyggingen gjennomføres i sammenheng med utbyggingen av flyplasskrysset, også på E6 i Ullensaker. For næringsparkkrysset legger Samferdselsdepartement dessuten opp til å få vurdert en ordning der staten forskutterer hele den anslåtte kostnaden på omkring 200 millioner kroner som gjelder ombyggingen av selve krysset over E6. En slik forskuttering forutsetter en forpliktende tilbakebetalingsplan fra næringsaktørene.

- Penger å spare

Flyplasskrysset omfatter bygging av et nytt kryss for av- og påkjøring fra E6 fra nord mot Oslo lufthavn (ved kryss mellom E6 og E16). Anleggsarbeidet starter i mai i år, og krysset skal åpnes for trafikk før april 2017. Kostnadene er beregnet til ca. 170 millioner kroner, og finansieringen er fullt ut et statlig ansvar. Avinor AS forskutterer 140 millioner kroner av kostnadene,  mot tilbakebetaling fra staten i 2018.

Næringsparkkrysset er i utgangspunktet forutsatt finansiert av lokale myndigheter og aktørene i næringsparken. Det siste kostnadsoverslaget for bygging av krysset, medregnet opprusting av fylkesveier, kommunal vei og privat vei  inne i næringsparken, er oppgitt å være ca. 420 millioner kroner. Av dette beløpet er ca. 200 millioner kroner knyttet til selve kryssombygningen.

- For begge kryssene vil det være fordeler og mulige innsparinger dersom de to kryssene kan utbygges i sammenheng. For statens ansvar ved utbyggingen av flyplasskrysset kan man se mulige innsparte kostnader ved at man slipper å lage midlertidige løsninger inntil næringskrysset bygges om og åpnes for trafikk. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til et statlig bidrag til finansieringen av næringsparkkrysset for å fremme samfunnsmessige besparelser, sier samferdselsministeren.       

Powered by Labrador CMS