AF Gruppen har forlenget kontrakten med Store Norske til september 2018.
AF Gruppen har forlenget kontrakten med Store Norske til september 2018.

AF Gruppen inngikk Svalbard-kontrakt

Kontrakten gjelder blant annet veidrift og kulltransport.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen har inngått avtale med Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) om forlengelse av kontrakten på transport, anleggs- og vedlikeholdstjenester i Svea og Lunckefjell til september 2018.

Kulltransport og veidrift

Kontrakten omfatter transport av kull, vedlikehold av veier, flyplass og annen infrastruktur i Svea.

Avtalens verdi er anslått til 250 mill. kroner.

Vanskelig økonomisk

AF og Store Norske har «gjennom tett samarbeid identifisert vesentlige kostnadsbesparelser som vil bidra positivt til den økonomiske situasjonen SNSG er i». Det opplyses fra bedriftene at de involverte har god tro på at tiltakene og samarbeidet skal gi grunnlag for forlenget og lønnsom drift for  på Svalbard.

- Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med SNSG på Svalbard og at AF kan fortsette å bidra med vår erfaring fra anleggsvirksomhet til at vår kunde skal lykkes, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.