Det skal bli tryggere for alle trafikanter når Kvammapakken i Kvam er ferdig bygget (området markert). Kart: Google Maps
Det skal bli tryggere for alle trafikanter når Kvammapakken i Kvam er ferdig bygget (området markert). Kart: Google Maps

Seks vil bygge fylkesvei

Og kampen var jevn. Se hvem som kom med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

27. mars var frist for å levere tilbud på bygging av fylkesvei 7 Skipadalen-Evighetssvingen.

Seks entreprenørbedrifter leverte tilbud innen fristen:

Åmodt Entreprenør AS,        37.106.421,06 kroner
GBS EntreprenørAS,            33.122.502 kroner
Bertelsen & Garpestad AS,  33.355.427,84 kroner
Implenia Norge AS,               34.749.889,50 kroner
Kjosås Maskin AS,                34.313.639,44 kroner
Magne Hope AS Entreprenørforretning,    38.900.000 kroner

Tilbudene skal kontrollregnes før en tilbyder blir valgt til oppdraget.

Kvammapakken

Prosjektet er en del av Kvammapakken som omfatter prosjekt og tiltak på fylkesvei 7 og fylkesvei 49 i Kvam kommune i Hordaland. Veiene har alt for dårlig standard i forhold til behovene for innbyggere og næringsliv. Dette medfører høye transportkostnader og utrygge forhold for myke trafikanter.

Flere svært trafikkfarlige punkter der ulike trafikantgrupper må ferdes har ført til ulykker og nestenulykker. I flere av prosjekta inngår derfor bygging av gang-/sykkelvei og fortau.

Tunnel

En stor del av investeringene kommer mellom Norheimsund og Øystese. Her er det lagt opp til tunnel på strekningen Øystese vest – Nes og utbedring mellom Nes og Norheimsund.