Midtdelere hindret utrykning

For en drøy uke siden skjedde en dødsulykke på E6 i Hedmark like sør for avkjøringen til Moelv. Midtdelere gjorde at brannvesenet ikke kom frem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Så skjedde det som alle som ferdes E6 mellom Hamar og Lillehammer tenker; her kommer ikke nødetatene frem ved en ulykke. Det er stor trafikk på E6. I på vente av ny firefelts vei, som ligger noen år frem i tid, er det satt opp midtdelere på store deler av strekningen mellom Hamar og Moelv, og nå er det samme i ferd med å skje videre nordover mot Lillehammer. Dette skjer uten at veibredden øker. Riktignok er det anlagt havarilommer, men de er små og det er langt mellom dem.

Altfor smalt

Ved nevnte ulykke rykket Hedmarken brannvesen ut med biler både fra Brumunddal og Moelv. Brannbilen fra Brumunddal hadde ingen muligheter til å komme frem sørfra på grunn av køen som oppsto. På grunn av midtdeler og nesten fraværende veiskulder er det ikke plass til to biler i bredden. Brannvesenet forsøkte riktignok å kjøre i motgående kjørebane fra Rudshøgda, men der var det heller ikke mulig å komme frem. Mange som sto i kø, snudde like sør for Moelvtunnelen hvor det ikke er midtdeler, og kjørte sørover igjen.

Torger Dybvik, avdelingsleder for forebyggende avdeling i Hedmarken brannvesen, uttaler til avisen HA at det i praksis er umulig for brannvesenet å passere en kø med biler der det er midtdeler på E6. – Midtdeler er isolert sett et bra trafikksikkerhetstiltak ettersom det forhindrer møteulykker. Men ved fremtidig bygging av midtdelere må vi også lære oss å tenke på veibredden samtidig, sier han.

At brannvesenet ble sperret, fikk ingen betydning for utfallet av ulykken. Det var rekvirert ambulansehelikopter, men livet sto uansett ikke til å redde. Men det er selvsagt et stort tankekors at nødetatene ikke kommer frem hvis det skjer et motorhavari eller en ulykke der det er midtdeler på ikke altfor bred vei. Midtdelere er mye brukt i Sverige, men da har man alltid en veiskulder som er bred nok til å komme forbi.

Bildet til denne artikkelen ble tatt av vår medarbeider som passasjer i en lastebil fra DSV. – For en yrkessjåfør er det et mareritt å få motorstopp eller havari der veien ser ut som her, var hans kommentar.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS