Den nye veistrekningen gir mindre trafikk for beboerne langs dagens riksvei 23 mellom Linnes og Dagslet. Den nye strekningen sparer tid for de veifarende.
Den nye veistrekningen gir mindre trafikk for beboerne langs dagens riksvei 23 mellom Linnes og Dagslet. Den nye strekningen sparer tid for de veifarende.

Nytt veiprosjekt til over 2 milliarder

Det skal bygges ny firefelts vei på strekningen mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune, Buskerud.

Publisert Sist oppdatert

Den nye strekningen skal erstatte dagens riksvei 23 som har dårlig standard og er en miljøbelastning for dem som bor langs denne veien. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at prosjektet har en kostnadsramme på 2,02 milliarder 2013-kroner.

Statens vegvesen søker nå konsulentfirmaer til å planlegge og følge opp byggingen av den nye veistrekningen. Nå er konkurransegrunnlaget for prosjektering lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

Oppdraget gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidstegninger (byggeplan) og oppfølging i byggetiden. Frist for å komme med tilbud er 30. januar 2015 kl. 12.00.

5,5 km vei

Strekningen som skal bygges er ca. 5,5 km lang, med 2,2 km tunnel (1,9 km bergtunnel, 300 meter betongtunnel). Det skal bygges to kryssområder med tilknytning til eksisterende veisystem.

Tre nye bruer for riksvei 23 skal på plass. I tillegg skal det bygges to gang- og sykkelveibruer og tre gang- og sykkelveiunderganger

Oppstart i 2017

Målet er å starte opp hovedentreprisen i 2017. Statens vegvesen vurderer å starte opp noen forberedende arbeider i 2016.

 

STILLING LEDIG: