Sover du dårlig er du en dårligere sjåfør. Personer som lider av søvnapné har 6-7 ganger så høy risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke.
Sover du dårlig er du en dårligere sjåfør. Personer som lider av søvnapné har 6-7 ganger så høy risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke.

Sover du dårlig? Da kan du miste lappen

Folk som sover dårlig, mangler syn på ett øye eller har diabetes kan fra høsten av bli fratatt førerkortet.

Publisert Sist oppdatert

EU-landene har vedtatt nye lover og det er ventet at Norge vil innføre de nye EU-reglene fra høsten av.

- Vi skal nå gå igjennom høringsuttalelsene. Planen er å innføre ordningen fra 1. september. Hensikten er størst mulig trafikksikkerhet, opplyser avdelingsdirektør Bente E. Moe i Helsedirektoratet til dinside.no.

De tre gruppene som blir berørt av de nye reglene er de som ser på bare ett øye, de som har diabetes og de som lider av søvnapné.

Strengere dispensasjonsregler

Blant annet vil det bli ekstremt vanskelig å få dispensasjon for å kjøre tyngre kjøretøy dersom man mangler syn på et øye.

- Vi har tidligere gitt dispensasjon for personer med syn på ett øye som kjører tyngre kjøretøy. Her blir det også innført strengere regler. Men vi vil samtidig se på regler og praksis i andre nordiske land før vi tar en endelig beslutning, sier avdelingsdirektøren til Dinside.

Disse reglene gjelder førerkortgruppe 2 og 3 (dvs. lastebiler og busser - klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).

Farligere trafikanter

Rundt 100.000 nordmenn lider av søvnapné, som kjennetegnes ved gjentatte pustestans om natten. Denne lidelsen medfører ofte trøtthet på dagtid, og ifølge nettstedet sovnapne.no har personer med søvnapné 6-7 ganger større risiko for å bli innblandet i en trafikkulykke enn andre.

Bilførere med diagnosen «vil nå bli vurdert i henhold til faste grenseverdier og med krav til oppfølging», heter det i det nye forslaget.

EU-reglene, som trolig blir gjeldende i Norge fra 1. september, sier at alle som lider av moderat eller alvorlig obstruktiv søvnapné må gjennomgå en sjekk av spesialist før de får utstedt eller fornyet førerkortet. Personer med moderat søvnapné under behandling må gjennomgå legekontroll minimum hvert tredje år for å beholde retten til å føre motorvogn. De med alvorlig lidelse må sjekkes hvert år.

Diabetes

Sjåfører som lider av diabetes type 1 kan også få retten til førerkort i gruppe 2 og 3 innskrenket. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell. Det er særlig bruk av midler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) som gir økt risiko i trafikken. EU-direktivets bestemmelser er allerede innført i norsk rett, men det har i en del tilfeller vært gitt dispensasjon etter en vurdering av trafikksikkerhetsrisiko.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS