Fra venstre: Frode Wiggen, Cowi, og Jan Erik Larsen, prosjektleder for riksvei 23 Dagslett-Linnes.
Fra venstre: Frode Wiggen, Cowi, og Jan Erik Larsen, prosjektleder for riksvei 23 Dagslett-Linnes.

Prosjekterer vei til 2,1 milliarder

Cowi skal utarbeide konkurransegrunnlaget og byggeplanen for ny riksvei 23-strekning.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 10. mars inngikk Statens vegvesen avtale med konsulentselskapet Cowi AS om å utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag for ny riksvei 23 mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune. I tillegg til prosjektering, omfatter oppdraget også oppfølging i anleggsfasen. Kontraktssummen er på ca. 45,5 millioner kroner.

Seks leverte tilbud

Prosjektleder Jan Erik Larsen er fornøyd med at i alt seks rådgivende firmaer leverte inn tilbud på oppdraget. Det laveste tilbudet var på ca. 43,9 mill. og det høyeste på ca. 61,7 mill. kroner.

Den nye firefelts veien på strekningen mellom Dagslett og Linnes erstatter dagens riksvei 23 som har dårlig standard og er en miljøbelastning for de som bor langs denne.

Ferdig 2021

Lengde på den nye veistrekningen er ca. 5500 meter. Byggingen skal finansieres med bompenger og statlige midler. Totalkosnaden er beregnet til 2,1 milliarder kroner i 2014-kroner.

Prosjekteringen av prosjektet skal foregå i 2015 og 2016. Prosjektet planlegger å starte opp med forberedende arbeider i 2016, før byggingen starter for fullt i 2017. Ny vei skal etter planen stå ferdig i 2021.