Veitransport utgjør bare 41% innenriks

De som mener det norske veinettet oversvømmes av lastebiler, kan med fordel ta en titt på en rapport utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.

Publisert Sist oppdatert

Selv om man kan ha inntrykk av at mye av godset inn og ut av landet forgår på utenlandske biler, så er likevel bildet annerledes. Skip utfører faktisk 83% av det totale transportarbeidet. Skipstransport er nesten dominerende når det gjelder utenrikshandelen, men selv innenlands utføres 53% av transportarbeidet med skip. Innenlands har også jernbanen en relativt sentral rolle når det gjelder containertransport for samlastede varer og utfører totalt 6% av innenriks godstransport.

Veitransporten står altså for 41% av transportarbeidet innenriks. Veien brukes i hovedsak til korte transporter av bulkvarer for bygge- og anleggsbransjen og distribusjon av stykkgods, men også lengre transporter der det ikke finnes andre gode alternativer. Lastebilnæringen utfører bare 10% av det grensekryssende godstransportarbeidet.

EU har satt som mål å overføre 30 prosent av godstransport på veiene på strekninger lenger enn 300 km til båt og bane. Det innebærer at 7 millioner tonn gods skal bort fra norske veier årlig.