Nøstvettunnelen på E6 syd for Oslo er en av tunnelene som nå får DAB-dekning.
Nøstvettunnelen på E6 syd for Oslo er en av tunnelene som nå får DAB-dekning.

DAB i alle tunneler

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Paneda DAB AS om installasjon av DAB-anlegg i alle tunneler i Region øst.

Publisert Sist oppdatert

FM-nettet skal etter planen slukkes allerede i 2017, og derfor oppgraderer Statens vegvesen kringkastingsanlegg i alle sine tunneler til DAB.

- Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits Gripstad i Statens vegvesen. Han legger til at FM-utstyret ikke fjernes fra tunnelene, DAB kommer i tillegg til FM.

Les også: Hvordan få digitalradio i førerhytta

Kontrakten med Paneda DAB AS omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av DAB-utstyr for kringkasting i 22 tunneler fra Østfold i sør til Oppland i nord. Paneda forplikter seg også til å opprettholde funksjonen på DAB-anleggene i fire år.

I 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt med installasjon av DAB-anlegg i et knippe tunneler i Region øst: Eidsvolltunnelen, Hvalertunnelen, Eidettunnelen, Askimtunnelen, Brennetunnelen, Skuitunnelen og Hagantunnelen. Nå oppgraderes altså de resterende tunnelene i Region øst der det også tidligere er montert FM-kringkastingsutstyr.

Kontrakten omfatter følgende tunneler:

 • Rv4 Gruatunnelen (Oppland)
 • E16 Røstetunnelen (Oppland)
 • E16 Lunnertunnelen (Oppland)
 • E6 Follotunnelen (Akershus)
 • E6 Smiehagen tunnel (Akershus)
 • E6 Nordbytunnelen (Akershus)
 • E6 Nøstvettunnelen (Akershus)
 • Rv23 Vassumtunnelen (Akershus)
 • Rv 23 Frogntunnellen (Akershus)
 • Rv 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)
 • Rv159 Blåkolltunnelen (Akershus)
 • Rv159 Rælingstunnelen (Akershus)
 • E16 Kjørbotunnelen (Akershus)
 • Fv160 Bekkestuatunnelen (Akershus)
 • E18 Operatunnelen (Oslo)
 • E6 Vålerengatunnelen (Oslo)
 • Rv162 Hammersborgtunnelen (Oslo)
 • Rv162 Vaterlandstunnelen (Oslo)
 • Rv150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)
 • Rv150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)
 • Rv150 Tåsentunnelen (Oslo)
 • Rv150 Smestadtunnelen (Oslo)