GTL reduserer forurensningen

Shell tilsetter inntil 50% GTL i ordinær diesel om vinteren, og dette reduserer utslippene i vesentlig grad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

GTL er en forkortelse for "Gas to Luquids", og produktet er rett og slett en syntetisk diesel produsert fra naturgass. Syntetisk diesel brenner renere og mer fullstendig enn diesel produsert av råolje. Dette gir vesentlig lavere utslipp av både nitrogenoksider (NOx) og partikler enn konvensjonell diesel. GTL er dermed et viktig bidrag til å redusere luftforurensningen i de større byene. I tillegg har GTL meget gode vinteregenskaper, og med en innblanding på inntil 50% unngår man kuldeproblemer med drivstoffet på tanken.

Med 50% innblanding av GTL kan personbiler redusere partikkelutslippet med inntil  20%. Det er også tifelle med tunge kjøretøy som med nyere motorer i tilegg kan redusere utslippene av NOx og svevestøv med inntil 18,5%, ifølge Shell.

Shells GTL som brukes i den norske dieselen, fremstilles på selskapets GTL-anlegg i Qatar, som er verdens største av sitt slag. Shell selger diesel med GTL-innblanding på sine stasjoner i Øst-Norge, fra Dombås i Nord til Drammen i sørvest.

Powered by Labrador CMS