Skanskas resultatutvikling fortsetter

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 488 mill. kroner (453 mill. i 2013).

Publisert Sist oppdatert

Den samlede omsetningen i selskapene ble 12,9 milliarder kroner.

Til tross for en liten nedgang i omsetning sammenlignet med 2013, fortsetter driftsresultatet å øke for tredje året på rad.

Entreprenør

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap hadde en omsetning på 12,5 milliarder kroner, og et driftsresultat på 382 mill. kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe ned sammenlignet med fjorårets, som var på 12,9 milliarder, mens driftsresultatet har fortsatt sin positive utvikling. Samlet ordrereserve er 9,5 milliarder ved utgangen av 2014, mot 8,9 milliarder for 2013. Kontraheringen i 4. kvartal har vært relativt beskjeden, men samlet for hele året har kontraheringen økt, i forhold til 2013.

 

Pr. fjerde kvartal 2014      
  Omsetning  Driftsresultat  
  2014201320142013  
Skanska Norge Entreprenør* 12 53512 886382352
Skanska Norge Boligutvikling 1 2361 492106101
Totalt ** 12 90213 517488453  
*) Skanska Norge AS med datterselskap    
**) Inkludert eliminering      

 

Bolig

Skanska Bolig omsatte i 2014 for i overkant av 1,2 milliarder, med et driftsresultat på 106 millioner som gir en resultatmargin på 8,6%. Det ble solgt 256 leiligheter, mot 324 i 2013. Etter en avventende start i 2014, har siste halvår vist en god utvikling i de fleste geografier.

«Vi ser positivt på 2015, med mange spennende prosjekter klare for salgs- og produksjonsstart», skriver selskapet i en pressemelding.

Virksomheten i 2014

2014 var preget av forbedringer på en rekke områder. Til tross for en god HMS-statistikk, ble selskapet rammet av en tragisk dødsulykke i Fibo-tunnelen i Holmestrand.

- Denne ulykken viser hvor viktig det er at vi må jobbe med sikkerhet hver eneste dag på alle våre arbeidsplasser. Samtidig har det vært mange gledelige hendelser i 2014. Spesielt vil jeg nevne at Skanska, sammen med ambisiøse kunder, leverte åtte av de ti prosjektene som fikk Breeam-Nor-sertifikat av Norwegian Green Building Council i fjor. Sammen med de vellykkede ferdigstillelsene av Powerhouse Kjørbo og Fornebu S, bekrefter dette vår posisjon som den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør i det norske markedet, sier adm. direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Flere Skanska-prosjekter hadde oppstart i fjor, både innenfor bygg og anlegg, blant annet i Bergen.

- I fellesskap med det østerrikske entreprenørselskapet Strabag, bygger vi Nye Ulriken tunnel. Dette blir den første jernbanetunnelen i Norge som blir bygget ved hjelp av en såkalt tunnelboremaskin (TBM). Sammen med Entra har vi også startet arbeidet med å videreutvikle et nytt bydelssentrum i Oslo, som vil få navnet Sundtkvartalet. Bygget vil romme mer enn 30.000 kvadratmeter og en fjerdedel av arealet vil bli brukt som vårt nye hovedkontor i Norge når det står ferdig i starten av 2017, forteller Rød.

Færre fraværsskader

I 2014 registrerte Skanska en solid nedgang i antall fraværsskader. H1-verdien for året endte på 2,9, ned fra 4,4 i 2013. Sykefraværet var i 2014 5%, noe som representerer en liten nedgang sammenlignet med 2013, der det var på 5,4%.