116 millioner for to rundkjøringer

Lemminkäinen lavest på bygging av to rundkjøringer med tilbehør i Harstad.

Publisert Sist oppdatert

Ved Kanebogen i Harstad i Troms fylke skal det bygges to rundkjøringer og legges til rette for gående og syklende, og fem entreprenører har levert tilbud.

– Harstadpakken inneholder tiltak for alle trafikanter, og det som skal gjøres i Kanebogen-området er et godt eksempel på dette, sier fungerende prosjektleder Olav Frantzen i Harstadpakken.

Omfattende kontrakt
Kontrakten omfatter bygging av blant annet kjøreveg, rundkjøringer, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg, gang- og sykkel-kulvert, landskapsarbeider, vann- og avløpsanlegg og veglysanlegg.

Arbeidet omfatter også omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og elkraft-, tele- og fiberkabler og etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangskummer og transportledning for overvann.

Kanebogen blir et knutepunkt for kollektivtrafikk og delprosjektet innebærer også etablering av flere holdeplasser for buss.

Hele delprosjektet skal stå ferdig sommeren 2016.

Disse har levert tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Thore Magnussen og Sønn AS

142.134.489,20

PEAB Anlegg AS

131.545.580,50

Alf Brekken og Sønner AS

131.565.698,50

Lemminkäinen

116.197.315,50

Arbeidsfellesskap Harstad Maskin AS, Nydals maskinstasjon AS, Brødrene Killi AS

141.081.970,50

 

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av februar/mars, sier Frantzen.

Byggestart i mars/april
Entreprenøren som får oppdraget skal lage en fremdriftsplan for hvordan de vil løse oppdraget, og først da kan vi informere mer detaljert om hvordan prosjektet vil påvirke den daglige trafikken.

– Det er likevel ingen tvil om at vi går inn i et par år med hektisk byggeaktivitet i Harstad, sier Frantzen.

Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om delprosjektene og konsekvensene dette har for naboer og trafikanter.