Hvem vil bygge vei i Snilldalen?

Statens vegvesen søker nå en entreprenør til jobben med å bygge 3,1 km ny vei i Snilldalen og snaut 1 km ny vei på Våddånesset ved Våvatnet på fylkesvei 714 i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

- Vi håper å komme i gang med anleggsarbeidet på de to strekningene i løpet av våren 2015. Hensikten med prosjektet er å korte ned kjørelengden og samtidig bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Entreprenørene har frist til 24. februar med å levere tilbud på jobben.

To tunneler i Snilldalen

Den nye veien i Snilldalen skal gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli. Fra Snilldalssæter føres den nye veien videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter vei i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger veien i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side fram til den tilpasses eksisterende vei rett sør for Snilldalsli.

I utgangspunktet planla Statens vegvesen å bygge hele strekningen gjennom Snilldalen og forbi Krokstadøra i ett prosjekt, totalt ca. 6,8 km vei. Kostnadsøkning i prosjektet førte til at  prosjektet ble delt i to.

Ny vei ved Våvatnet

I samme entreprise som ny vei i Snilldalen skal entreprenøren som får jobben anlegge 870 meter ny vei gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veilinjen går gjennom, er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Veiskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet  E39 Harangen-Høgkjølen

Åpning i 2015 og 2017

Veien ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny vei i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.