Her detonerer Ketil Solvik-Olsen 75 kg sprengstoff i den første salven på Follobane-prosjektet.
Her detonerer Ketil Solvik-Olsen 75 kg sprengstoff i den første salven på Follobane-prosjektet.

Fyrte av den første Follobane-salven

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satte i gang tunnelbyggingen på Follobanen med et smell.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

 - Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han fyrte av den første sprengladningen med 75 kg sprengstoff i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Den første salven på Follobanen ble avfyrt på anleggsområdet på Åsland utenfor Oslo, der de forberedende arbeidene er i full gang.

- Det føles godt at Follobaneprosjektet er i gang for alvor og det er gøy å være tilstede og fyre av den første salven, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen, ifølge Jernbaneverkets nettsider.

Ferdig 2021

Follobanen blir innerste delen av Intercity-utbyggingen sørøstover fra Oslo. Fra 2021 skal tog kjøre Follobanen mellom Oslo S og trafikk-knutepunktet nye Ski stasjon på 11 minutter mot dagens 22 minutter.   

- Dette er en investering for fremtiden. Vi vil følge Follobaneprosjektet med stor interesse fremover, sa statsråden.

Video: «Kjør» Follobanen allerede nå 

- Dette er en stor dag for jernbanen, understreket assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

- Vi skal bygge over 60 km med nytt spor. Follobaneprosjektet omfatter langt mer enn det som blir bane for direkte-tog mellom Oslo og Ski. Det er blant annet nødvendig å legge om spor, og omfattende arbeid ved Oslo S inngår i prosjektet. Den 20 km lange tunnelen får to atskilte tunnelløp og på Ski bygges et nytt, moderne trafikk-knutepunkt, sier Løvås.

Forberedende arbeider

AF Gruppen er entreprenøren Jernbaneverket har valgt for entreprisen «Forberedende arbeider Åsland» i Oslo. Entreprisen gjelder driving av to adkomsttunneler, hver på ca. 1 km, ned mot Follobanens hovedløp. Videre skal det utføres diverse grunnarbeider på Åsland.

Mesteparten av Follotunnelen skal drives med fire tunnelboremaskiner (TBM-er). Alle skal starte ved Åsland. To TBM-er skal drive mot Ski, og to mot Oslo S for å få arbeidet raskest mulig unna.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS