Prosjektingeniør anlegg

Publisert Sist oppdatert
Risa AS Bjorhaugslettå 16 nn4365 Nærbø  Risa-konsernet er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine fire datterselskap, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 650 dyktige ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 1,5 milliarder kroner. nn Konsernets solide og jærske røtter strekker seg tilbake til 1948, da brødrene Tobias, Håkon Olaus og Georg Risa - på folkemunne også kalt «Rongarane» - etablerte  Brødrene Risa. nn I dag eies og ledes konsernet av Bjørn Risa, sønn av Bjarne Risa - som var konsernets leder fra  1977 til 2005.  Hovedkontoret ligger på Nærbø, med avdelinger lokalisert i Nord-Rogaland og Agder.  Prosjektingeniør anlegg nn Jobbeskrivelse nn Ansvar: Deltakelse på byggmøter med byggherre og bidra i arbeidet med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever i sammen med driftssjef Utarbeide avtaler og kontrakter sammen med driftssjef. Videre sette seg inn i kontraktene med byggherre. Annen dokumentasjon innenfor avdelingens ansvarsområde, samt arkivsystem for dette materiellet. Skal også kunne bidra til å utarbeide planer som ressursplan og fremdriftsplan. Skal sørge for at HMS/KS arbeid på prosjektet blir overvåket og at nødvendige informasjon angående HMS/KS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Videre regelmessig gjennomføre HMS/KS-møter/      vernerunder. Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive. Utarbeide HMS/KS rapporter til byggherren, Risa og myndigheter. nnOvervåker at kvalitetskontrollen blir utført iht. kvalitetsplanen. Prosjektingeniør har ansvar for dokumentasjon innenfor anlegg avdelingens ansvarsområde samt arkivsystem for dette materiellet. Skal sammen med driftssjef utarbeide: Budsjett Ressursplan Oppstartsmøte anlegg Fremdriftsplaner på store anlegg Avviksbehandling - oppfølging og tilbakemelding HMS-oppfølging av egne og innleide entreprenører Investeringssøknader Myndighet: Kjøpsavtaler på prosjektnivå. Kjøp av varer iht. kontrakter og rammeavtaler. Koordinering av kvalitetsoppfølging. Oppfølging av leverandører. Til å foreta HMS/KS inspeksjoner av personer, ansatte, maskiner og materiell, og kan stoppe      utførelsen av arbeidet når det avdekkes kritiske avvik. Kan ved behov innkalle til uplanmessige HMS/KS-møter. Myndighet overfor personal iht. fullmaktsmatrise. nn Ønskede kvalifikasjoner: Ingeniørutdannelse, jurist, teknisk fagskole eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Kontaktperson: Torill Sigurdsen, tlf: 928 07 238, mail [email protected]