Landbruksmekanikere

(upublisert) Opprettet Sist oppdatert
Lantmannens Maskin AS 4365 NÆRBØ nn Lantmännen Maskin AS er et datterselskap av Lantmännenkonsernet i nnSverige. Våre hovedprodukter er VALTRA og CLAAS traktorer, grasmaskiner og presser. I tillegg har vi importansvaret for et nnbredt utvalg av kjente redskaper, som Bogballe, Överum, Moheda, FMG, Holms og Agrol. Torland Maskin AS er fullsortiments forhandler nnfor Lantmännen Maskin på Jæren, med omfattende nnservice- og verkstedstjenester. nnLantmännen Maskin AS og Torland Maskin AS styrker sitt engasjement på Jæren, og søker i den anledning etter: Landbruksmekanikere - selger landbruksmaskiner nn- to landbruksmekanikere nnSom selger ønsker vi en person som nn- har evne til å bygge relasjoner nn- er målrettet og strukturert nn- er resultatorientert nn- har salgserfaring og bransjekunnskap nnFor landbruksmekanikere ønsker vi to personer som nn- utfører periodisk service på traktor og landbruksmaskiner nn- kan feilsøke og reparere traktorer og landbruksmaskiner nn- har fagbrev og/eller annen relevant erfaring nn- har gode samarbeidsevner og ¿stå på¿-vilje i hektiske perioder nn nnVi kan tilby: nn- god opplæring nn- utviklingsmuligheter og utfordringer nn- gode arbeidsforhold nn- godt arbeidsmiljø nn- konkurransedyktige betingelser nnFor mer informasjon om "Selger landbruksredskap", nnta kontakt med Per Ivar Hveem, tlf 918 46 455. nn nnFor mer informasjon om "To landbruksmekanikere", nnta kontakt med Jan Roar Nordal, tlf 950 06 603. nnKortfattet søknad med CV sendes innen 15.7.2013 per nne-post til [email protected] nneller ordinær post: nnLantmännen Maskin, Boks 157, 2051 Jessheim