LES OGSÅ: Mange er interessert i milliardkontrakt

Først 15. november blir det offentlig hvem som har gitt tilbud og hvilke priser de har gitt.

- På fredag leverte entreprenørene komplett tilbud, men det var kun den første konvolutten som ble åpnet. Den skal inneholde en beskrivelse av hvordan entreprenørene vil organisere og gjennomføre byggeoppdraget. I tillegg skal de dokumentere de formelle kravene Statens vegvesen stiller til blant annet referanser, økonomi, skatteattester og HMS. Åpningen av den første konvolutten er altså unntatt offentlighet, opplyser Moshagen.

Tilbudsprisene finnes i den andre konvolutten, som åpnes 15. november kl. 12.00 på veivesenriggen i Ringebu. Denne åpningen er offentlig og åpen for alle.