Vil ha kilometerskatt så fort som mulig

Den nye svenske regjeringen ønsker så snart som mulig å innføre kilometerskatt for tunge kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Offisielt kaller den svenske regjeringen kilometerskatten for «veislitasjeavgift», og møter ikke uventet store protester fra transport bransjen.

- Samarbeidsregjeringen kommer til å arbeide for en overflytting av langtransporter fra vei til jernbane og sjø, og satsingen på jernbanen forsterkes derfor allerede neste år. Et arbeid påbegynnes også umiddelbart og hurtig med å innføre en avstandsbasert veislitasjeskatt, som også omfatter utenlandske transportører. Ambisjonen er at dette skal gjennomføres i løpet av mandatperioden. En slik skatt bidrar til at langtransporter kan flyttes fra lastebil til tog og sjø, og bidrar også til skikkelige forhold innen transportnæringen, skriver statsminister Stefan Löfven og klima- og miljøminister Åsa Romson i et innlegg i Dagens Nyheter.

14 kroner/mil

Når og hvordan skatten skal innføres er foreløpig usikkert. Også kilometersatsen er oppe til debatt, men mye tyder på at den vil ligge på rundt 14 kroner per mil i gjennomsnitt et tall som kommer fra utredningen «Skatt på väg», noe som anslagsvis vil gi 4 milliarder kroner inn i den svenske statskassen hvert år.

Avgiften er tenkt differensiert mellom landsbygd og tettbygde strøk. Tall som har vært nevnt er 10 kroner per mil på landsbygda, mot 28 kroner per mil i bynære strøk.

Ikke uventet har forslaget møtt kraftig motstand fra lastebilbransjen. Protestaksjonen «Stoppa kilometerskatten» er lansert med egen  nettside og  Facebookside

- Straffer landsbygda

Det er regjeringspartiene Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet som står bak forslaget. Opposisjonen er kritisk.

- Sverige er EUs tredje største land i utstrekning, og en lastebilskatt vil kraftig straffe den svenske landsbygda med færre arbeidsplasser og lavere vekst som konsekvens, sier opposisjonspolitiker hos Moderaterna, Jessica Rosencrantz.

Heller ikke Sveriges Åkeriföretag er imponert over forslaget.

- Vi ser ingen tydelige miljøgevinster med denne løsningen, kun økte transportkostnader. Det gr fortsatt ikke an å kjøre tog verken til sykehuskjøkkenet eller aldershjemmene våre. Sats i stedet på at offentlig sektor går foran og kjøper sunne klimasmarte, trafikksikre og sosialt holdbare transporter, sier ad. dir. i organisasjonen Rickard Gegö, ifølge  Transportnet.se