Regionvegsjef Torbjørn Naimak og hans finske kollega Jaako Ylinampa i etaten for utvikling, transport og miljø i Lappland er enige om samarbeidstiltak for å styrke grenseveiene mellom Nord-Norge og Finland.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak og hans finske kollega Jaako Ylinampa i etaten for utvikling, transport og miljø i Lappland er enige om samarbeidstiltak for å styrke grenseveiene mellom Nord-Norge og Finland.

Vil ha EU-penger til finsk-norsk vei

Norge og Finland skal jobbe frem en felles søknad om EU-midler til å utvikle veistrekningen fra Kirkenes via Neiden til Kaamanen-krysset nord for Ivalo.

Publisert Sist oppdatert

Dette ble bestemt på et møte mellom regionveisjef Torbjørn Naimak og direktør Jaakko Ylinampa i den finske transportetaten under Kirkenesdagene.

Inntil 40 mill. kroner

Målet med søknaden er å få penger fra et EU-fond for naboskapsutvikling som kan gi inntil 40 mill. kroner til denne typen investeringer. Den aktuelle veistrekningen er ca. 14 mil på finsk side, og er svingete og smal. En opprusting vil gi folk og næringsliv i Øst-Finnmark en bedre forbindelse sørover gjennom Finland. Fra finsk side er det et ønske å styrke forbindelsen mot Kirkenes. Regionlederne for Statens vegvesen og Utviklings, transport- og miljøetaten i Lappland fylke ble også enige om å samarbeide om å utvikle veistrekningen fra Tromsø via E8 over Skibotn og langs riksvei 93 fra Alta og Kautokeino til Palojoensuu-krysset nord for Muonio.

Barents Transportplan

Til dette arbeidet vil man søke om planleggingsmidler fra Northern Dimensions-fondet. Felles Barents Transportplan som ble lagt frem i september 2013, understreket behovet for å styrke de tverrgående forbindelsene i Barentsregionen. Dette er fulgt opp med flere samarbeidsprosjekter om grenseveiene mellom Nord-Norge, Sverige, Finland og Russland.