Dyktige medarbeidere hos T. Engene AS skal fortsatt sørge for transporten av kalkstein hos Brønnøy Kalk AS.
Dyktige medarbeidere hos T. Engene AS skal fortsatt sørge for transporten av kalkstein hos Brønnøy Kalk AS.

Vant transportkontrakt verdt 75 mill. kroner

Siden 1998 har selskapet fraktet over 20 mill. tonn steinmasse.

Publisert Sist oppdatert

T. Engene AS, med hovedkontor på Gol, signerte 14. januar en ny kontrakt om transport av kalkstein for Brønnøy Kalk AS.

Entreprenøren har kjørt kalkstein for Brønnøy Kalk siden 1998, og 14. januar 2015 var det fjerde gang selskapet har oppnådd kontrakt på denne kjøringen. Denne gangen vant T. Engene anbudet i konkurranse med fem eksterne transportører, samt Brønnøy Kalk som vurderte å ta over transporten i egen regi. Siden 1998 har T. Engene kjørt i overkant 20 millioner tonn kalkstein.

Den nye kontrakten er verdt rundt 75 millioner kroner for tre år med oppstart 1. august. Kontrakten har en opsjon på ytterligere ett år, og da er den verdt ca. 100 millioner kroner. Det vil bli investert i nytt utstyr som tas i bruk når kontrakten starter. Det blir fortsatt snakk om trekkvogner med spesialbygde semitrailere, men kapasiteten pr. sett skal økes sammenlignet med i dag. Dagens semitrailere rommer rundt 30 m 3 som tilsvarer 45 tonn kalkstein. Med det nye utstyret skal semitrailerne romme rundt 40 m 3, eller rundt 60 tonn.

Omfattende testing

Det har vært foretatt omfattende utprøving av forskjellig utstyr for å se hva som egner seg best i kalksteintransporten. I flere måneder i fjor ble det testet to forskjellige femakslede gruvelastebiler (Volvo og Ginaf) samt en Volvo FH16 750 trekkvogn med spesialsemitrailer. T. Engene deltok i denne testvirksomheten vel vitende om at det slett ikke var sikkert at selskapet var sikret videre kjøring. Konklusjonen etter testingen og det anbudet T. Engene fremla for Brønnøy Kalk resulterte altså i at det fortsatt skal benyttes trekkvogner med semitrailere, men med større kapasitet enn i dag.

- Brønnøy Kalk er godt fornøyd med at T. Engene fortsatt skal utføre kalksteintransporten for oss, uttaler Torbjørn Sellæg, daglig leder i Brønnøy Kalk. - Selskapet har utført en viktig transport for oss med særdeles dyktige folk i mange år, og de har lagt ned et verdifullt arbeid i vår utprøving av forskjellige transportløsninger uten å vite om de kunne vinne anbudet.

Fakta om T. Engene AS
- Driftsinntekter i 2013 på 189 mill. kr.
- 100 ansatte
- En av landets største entreprenører innen massetransport

Fakta om Brønnøy Kalk AS
- Driftsinntekter i 2013 på 136 mill. kr.
- 45 ansatte
- Leverandør av råstoffet kalkstein

Et hjertelig håndtrykk mellom Torbjørn Sellæg, daglig leder i Brønnøy Kalk AS (t.v.), og Ole Tor Oleivsgard, adm. direktør i T. Engene AS, etter signering av kontrakten om videre transport av kalkstein.
Et hjertelig håndtrykk mellom Torbjørn Sellæg, daglig leder i Brønnøy Kalk AS (t.v.), og Ole Tor Oleivsgard, adm. direktør i T. Engene AS, etter signering av kontrakten om videre transport av kalkstein.