Tungbilkartene er oppdatert

Statens vegvesen har publisert nye kart for tungtransporten. Her kan du laste ned de nye kartene. 

Publisert Sist oppdatert

 

Kartene fra Vegvesenet gir blant annet oversikt over rasteplasser med toalett, bomstasjoner og høyden på broer og tunneler.

- Forrige oppdatering var i 2011, så det var tide med en fornying, sier Hans-Petter Hoseth i Statens vegvesen.

- Kartene er tilgjengelige i pdf på vegvesen.no og blir også å finne på Statens vegvesens trafikk- og kontrollstasjoner fra august.

Last ned kart her:
Tungbilkart Sør 
Tungbilkart Nord 

Nytt av året er strekninger merket med vanskelig framkommelighet.

- Vi erfarer at noen vegstrekninger i mindre grad egner seg for tunge kjøretøy enn andre, særlig på vinterstid, sier Hoseth.

- Strekningene bør unngås i perioder med mye nedbør og glatt vegbane. Det kan også bli innført midlertidig kjøreforbud for tunge kjøretøy på disse vegene.

I tillegg er det også merket inn strekninger som ofte blir stengt eller har kolonnekjøring om vinteren.