Her skal det ikke lenger være mulig å kjøre vinterstid, mener fylkespolitikere i Sogn og Fjordane.
Her skal det ikke lenger være mulig å kjøre vinterstid, mener fylkespolitikere i Sogn og Fjordane.

Tordner mot vinterstengt vei

Den frittalende lokalavisen Hallingdølen er i harnisk over at byråkratene i Sogn og Fjordane vil vinterstenge fylkesveien mellom Hol og Aurland.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget er kommet opp i forbindelse med at fylkespolitikerne i nabofylket må kutte 230 mill. kroner, og som ledd i spareplanen foreslår samferdselsdirektør Velaug Veum å stenge fylkesvei 50 vinterstid.

Sterke reaksjoner i Hol og Aurland kommuner

På lederplass sier Hallingdølen at forslaget har vekket sterke reaksjoner i Hol og Aurland kommuner, både blant politikere og næringsdrivende. Stengningen vil få dramatiske konsekvenser for reiselivsnæringen og hytteeiere i østre Hol samtidig med at også E-Co med sine mange kraftanlegg blir rammet.

Uakseptabelt, sier ordfører Tony A. Kjøl i Hol, og på 40-årsjubileumsdagen for åpning av fylkesveien som helårsvei (5. juni 2014) følger ordfører Noralv Distad i Aurland kommune opp med leserinnlegg i Hallingdølen:

«Kraftselskapet Oslo Lysverker bygde veien på aurlandsiden, og tunnelen under Geiteryggen ble finansiert med bompenger og tilskudd fra kommunene og kraftselskapet. Veien Aurland - Hol viser hva en kan oppnå med fremsynte og utviklingsorienterte politikere på begge sider av vannskillet», skriver Distad.

Ikke juss, men politikk

Hallingdølen minner om at veien opprinnelig var privat, men i 1985 overtok staten eierskapet etter at det var inngått avtale mellom Oslo Lysverker og Vegdirektoratet.

Staten fikk veien gratis, Oslo Lysverker påtok seg å ruste opp veien ytterligere for 20 mill. kroner mot at veien fikk status som helårsvei. Avtalen ble godkjent og vedtatt av Stortinget i 1985.

To viktige momenter blir slått fast i stortingsvedtaket. Rv50 Hol- Aurland skal være helårsvei, dernest skal den være døgnåpen vinterstid. Disse prinsippene kan ikke fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane springe fra, skriver Hallingdølen. «Dette handler ikke om juss. Det handler om politikk», skriver Hallingdølen.