Svenske myndigheter finner ikke makedoneren

Svensk politi og svenske domstoler vet ikke hvor den makedonske lastebilsjåføren som kjørte med falske papirer, og forårsaket de svenske protestaksjonene, er. De noterte aldri hjemadressen hans.

Publisert Sist oppdatert

- Dessverre er det slik at han befinner seg på en ukjent adresse, sier domstolssekretær Stefan Bäckström ved Norrland hovrett til Arbetet.

Retten kan prøve frifinnelsen fra Sundsvall tingrett uten at makedoneren er til stede:

- Men normalt sett vi må i det minste gi ham en innkallelse slik at han har en mulighet til å komme hit. Og det kan ta sin tid, sier Bäckström.

Det tar vanligvis et halvt år for hovretten å avgjøre en sak. Men nå vil det ta lengre tid.

Det er 130 privatpersoner som har overklaget dommen fra tingretten, i tillegg til aktor, men det er ventet at retten kommer frem til at ingen av disse har part i saken. Dermed gjenstår bare aktor Christina Edlund Nilsson.

Det er nå opp til svenske myndigheters evne til å finne personer i utlandet hvor raskt saken mot makedoneren kommer opp i retten. Spørsmålet som skal avgjøres i hovretten, når sjåføren er funnet, er om makedoneren var klar over at han kjørte med falske bulgarske papirer - falskt førerkort, falskt pass og falskt id-kort da han ble stoppet. Sundsvall tingrett mente mannen ikke visste at han gjorde noe ulovlig.

I sakens sammenheng er det greit å vite at:

Det er en del makedonere som kjører for bulgarske selskap. Disse har i utgangspunktet ikke rett til å kjøre tre kabotasjeturer i løpet av en uke i land med EU-tilknytning, siden Makedonia ikke er medlem av EU.