Største bru på tiår ut på anbud

Innen 24. september må interesserte entreprenører har sine tilbud klare.

Publisert Sist oppdatert

Den 284 meter lange brua over Bøkfjorden i Sør-Varanger er nå lyst ut på anbud. Dette er de største brua som blir bygget i Øst-Finnmark på flere tiår.

Bøkfjordbrua er en del av E105 som går fra Hesseng til grensen mot Russland. Den nye brua bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Brua er en buebru, det vil si at brukonstruksjonen henger i buen. Hovedspennet blir 120 meter, opplyser Statens vegvesen.

- Dette er en type konstruksjoner som gjøres av mange nasjonale og internasjonale firma, så vi håper på stor interesse, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Fristen for å levere inn anbud er 24. september 2014. Brua skal etter planen stå ferdig i september 2016.

Brua over Bøkfjorden er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen på E105 fra Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog.

De totale kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 550 millioner kroner.

Nylig ble det klart at Veidekke har det laveste tilbudet på vei- og tunneldelen av prosjektet.