Staten overtar veiplanlegging

For å sikre en raskere gjennomføring av E10, Rv83 og Rv85 mellom Evenes, Harstad og Sortland, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at staten overtar den videre planprosessen for veistrekningen.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningen om statlig planprosess er tatt etter ønske fra lokale myndigheter.

Den viktige veistrekningen på 160 km mellom Sortland og Evenes har for lav standard. Opprustningen av strekningen berører sju kommuner i Nordland og Troms, og krever helhetlig planlegging. 

- Dette er et stort og viktig prosjekt som berører flere kommuner. Vi legger nå til rette for en halvering av planleggingstiden. Prosjektet vil bety svært mye for innbyggere og næringsliv i området, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sjelden brukt

Statlig arealplan er brukt relativt sjelden, og innebærer at myndigheten til å vedta planer flyttes fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen har varslet økt bruk av statlig plan, spesielt innenfor prioriterte samferdselsprosjekter der det er uenighet mellom kommunene om valg av løsning. 

- Samtlige berørte kommuner har uttalt seg positivt til bruk av statlig plan i dette prosjektet. Det er viktig for oss, sier statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hoksrud fornøyd med statlig plan

Et planprogram med traséalternativer skal sendes på offentlig høring på nyåret. Med fremdriften det er lagt opp til vil effektiv planleggingstid bli to og et halvt år - noe som er i tråd med regjeringens mål om halvering av planleggingstiden for store samferdselsprosjekter.

- Det er særlig viktig med en rask gjennomføring av dette prosjektet for å kunne prioritere midler til gjennomføring i Nasjonal transportplan 2018-2027. Vi er derfor glade for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet statlig plan, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.