Slik blir nye riksvei 80

I januar signeres kontrakt på tunnelarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Ved påsketider begynner arbeidet på ny riksvei 80, som er den største delen av Bypakke Bodø. Se animasjon av hvordan strekningen mellom Hunstadmoen og Thallekrysset skal se ut om fire-fem år øverst i saken.

Statens vegvesen signerer kontrakten på tunnelarbeidet i januar. Det var Veidekke hadde det laveste tilbudet av seks tilbydere.

Et par måneder senere blir konkurransen om å bygge veianlegget vest for tunnelen kunngjort.

Prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen sier det blir stor aktivitet på og langs riksveg 80 i årene fremover.

- Arbeidet starter på Rønvikjordene ved inngangen til Bodin leir rundt påske, men selve sprengningsarbeidene starter nærmere sommeren. Entreprenøren skal lage en fremdriftsplan for aktiviteten, så vi kommer tilbake til detaljene. Målet er at kryssene og det ene tunnelløpet skal være ferdig høsten 2018, og det andre løpet noen måneder senere, sier han.