Prosjektsjef Bjørnar Bendiksen i LKAB (t.v.) og konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge AS på kontraktsigneringen.
Prosjektsjef Bjørnar Bendiksen i LKAB (t.v.) og konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge AS på kontraktsigneringen.

Skanska bygger for LKAB i Narvik

Skanska Norge AS har signert kontrakt med LKAB om utbygging av gruveselskapets anlegg i Narvik. Entreprisen omfatter bygging av en ny siktestasjon, flere omlastingspunkt, og en stasjon for prøvetaking av produkter.

Publisert Sist oppdatert

Det nye anlegget er et ledd i LKABs satsing på Narvik som utskipingshavn for jernmalm fra gruvene i Kiruna. Anlegget i Narvik har i dag bare én skipslaster og er derfor sårbar for driftsstans og vedlikehold. Utbyggingen vil gjøre anlegget mer driftssikkert. Det skal bygges nye transportbånd, ny siktestasjon og et nytt veie-anlegg for malmen. Dette skal knyttes sammen med det eksisterende anlegget og vil bringe malmen ned til den nye kaien som LKAB er i gang med å bygge.

9000 tonn i timen

- Vi er i gang med en storstilt investering i fremtiden. Denne kontrakten, som vi kaller for pakke 2B, er den andre av flere større utbyggingsprosjekter ved anlegget vårt i Narvik. Når dette anlegget er på plass har vi en lastekapasitet på 9000 tonn i timen. Det er en stor og kompleks jobb og jeg er veldig fornøyd kontrakten vi nå har landet med Skanska, forteller Bjørnar Bendiksen i LKAB.

Avtalen er resultat av en konkurranse og påfølgende forhandlinger som har pågått i et års tid. Totalverdien for utbyggingen, som omtales som pakke 2b, representerer en kostnad i størrelsesorden over 500 millioner kroner. Som følge av forhandlinger om kontrakt og gjennomføringsmodell vil bare en mindre andel av totalverdien til utbyggingsprosjektet registreres i ordrereserven til Skanska Norge for første kvartal 2014.

Ferdig i 2015

-Dette er et prosjekt hvor vi får utnyttet vår kompetanse og erfaring innen prosjektering, 3D modellering og gjennomføring. Vi ser frem til et godt samarbeid med LKAB om et spennende prosjekt hvor kjernekompetansen til begge våre selskaper bidrar til beste for prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Norge AS. 

Prosjektering og forberedende arbeider starter umiddelbart. Anlegget skal ferdigstilles innen 1. desember 2015.