94 tunge kjøretøy ble kontrollert på riksvei 93 ved Kivilompolo, på grensen mellom Norge og Finland uke 43. Av disse fikk seks vogntog kjøreforbud på grunn av dårlige dekk.
94 tunge kjøretøy ble kontrollert på riksvei 93 ved Kivilompolo, på grensen mellom Norge og Finland uke 43. Av disse fikk seks vogntog kjøreforbud på grunn av dårlige dekk.

Skal stoppe flere ved grensen

Statens vegvesen ruster seg for rekordinnsats mot tungbiler i Nord-Norge. Sesongens første kontroll viste at mange vogntog ikke er skodd for vinteren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Økt kontrollinnsats ute på veiene, strengere krav til vinterutrustning og bruk av hjullås er blant tiltakene som skal gi tryggere veier og bedre fremkommelighet. Statens vegvesen legger vekt på å kontrollere flest mulig vogntog før de kjører inn i Norge.

Seks fikk kjøreforbud

Vinterens første storkontroll viste at det er mangler på mange av vogntogene. Tidligere denne uka (uke 43) ble 94 tunge kjøretøy kontrollert ved Kivilompolo på grensen mellom Norge og Finland. Av disse fikk seks vogntog kjøreforbud på grunn av dårlige dekk. Fire av disse var utenlandske, mens to var norske. I tillegg ble det skrevet ut 25 gebyrer for mangler ved dekk og kjettinger. Seks av ti kjøretøy som ble kontrollert, var utenlandske.

- Kontrollen viser at det er for mange kjøretøy som fortsatt ikke har fått på dekk for kjøring på vinterveier. Dette er noe vi i Statens vegvesen må følge opp med flere kontroller, fordi dette går ut over trafikksikkerheten til de andre trafikantene og kan medføre fremkommelighetsproblemer, sier Sten-Kristian Berg, fagkoordinator i utekontrollseksjonen, som deltok i kontrollen på riksvei 93 i Finnmark.

E6 stengt

Vogntog har skapt fremkommelighetsproblemer flere steder i landsdelen denne uken. Onsdag var E6 stengt i flere timer like nord for grensen mot Nord-Trøndelag etter at seks vogntog havnet på tvers av veien.

Observasjoner gjort av kontrollørene fra Statens vegvesen som kom til stedet viste at det var uegnede dekk for kjøring på vinterføre på flere av vogntogene.

Flere kontrollører

Statens vegvesen legger opp til rekordhøy kontrollaktivitet denne vinteren. Antall kontrollører av tunge kjøretøy økes gradvis i hele landet, også i Nord-Norge. Utekontrollseksjonen i Region nord skal i løpet av kort tid styrkes med 6-8 kontrollører, noe som øke kontrollkapasiteten for tunge kjøretøy betraktelig.

Kontroll av tunge kjøretøy skal i tiden fremover rettes spesielt mot grenseoverganger og flaskehalser der det erfaringsmessig kan oppstå problemer.

I tillegg til å kontrollere vinterutrustningen, kontrollerer Statens vegvesen at vogntogene har papirene i orden. Dette blant annet for å avdekke utenlandske kjøretøy som driver ulovlig transport i Norge. Hensikten er å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.

Har hjullås

Det er ventet at Stortinget i løpet av kort tid vil gjøre en lovendring som utvider adgangen til å bruke hjullås for å hindre kjøretøy med mangelfull utrusting å kjøre videre. Statens vegvesen Region nord har anskaffet hjullås og er klar til å bruke disse når det er nødvendig for å ivareta sikkerheten og fremkommeligheten på veiene.

Fra nyttår blir det også innført krav om vinterdekk på tilhenger og obligatorisk bompengebrikke.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS