Skal kjøre 250.000 km kortere i året

Posten Norge vil få mindre behov for transport når de samler alle terminalene i Trondheim til én stor terminal.

Publisert Sist oppdatert
Posten Norge vil samle sin terminalvirksomhet i Trondheim sør for sentrum. Det omfatter dagens post- og pakketerminal på Sluppen, og tre terminaler Bring har på Brattøra.Posten vil investere ca. 500 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som er planlagt å stå ferdig i 2016 og vil være arbeidsplass for nærmere 500 medarbeidere. 
 
- Når vi samler all terminalvirksomheten i Trondheim på ett sted, vil det gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i området. Vi vil oppnå stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og miljøbelastningen blir mindre, sier regiondirektør Per Ivar Tiller i Posten Norge.

 

Mindre kjøring

Ifølge beregningene Posten har gjort vil samlokaliseringen redusere antall kjørte kilometer med 250.000 i året for Postens og Brings virksomhet i Trondheim.De tillitsvalgte i Postkom, Postens største fagforening, er positive til beslutningen om å bygge en ny, felles terminal i Trondheim.
 
- Vi er veldig fornøyd med at vi har en arbeidsgiver som samhandler og samler all post- og logistikkvirksomhet i en felles terminal. Det vil åpne for arbeidsplasser med større mulighet for å ivareta heltidsarbeid framover, sier Tove Kristin Brekke, som er leder for Postkom krets Midt-Norge.
 
Posten Norge arbeider nå med å kjøpe egnet tomt til nybygget, og har flere gode alternativer sør for Trondheim sentrum. Kjøp av tomt er planlagt i løpet av våren 2014.Samtidig vil Postens terminal på Sluppen bli lagt ut for salg. Når det nye logistikksenteret står ferdig vil Bring flytte sin virksomhet fra Brattøra.Det nye post- og logistikksenteret vil bli det største i Norge for samproduksjon både av brev, pakker, gods og termo.

 

Følgende tjenesteområder vil bli samlet på det nye logistikksenteret:

-Brevproduksjon
-Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
-Termovirksomhet
-Lagervirksomhet