En sjåfør fraktet last på tralle fra fabrikk til havn i Danmark - ble gjort ansvarlig for uhell i England med samme last og tralle.
En sjåfør fraktet last på tralle fra fabrikk til havn i Danmark - ble gjort ansvarlig for uhell i England med samme last og tralle.

Sjåfør gjort ansvarlig for uhell han ikke var med på

En litauisk sjåfør fraktet vindturbin-deler i Danmark. Da trallen med det dårlig sikrede lasset senere ble kjørt av en annen sjåfør med annen trekkbil i England, falt deler av lasten av i en rundkjøring. Dansk rett har tildømt litaueren ansvar for uhellet.

Publisert Sist oppdatert

En transportbedrift var leid inn for å frakte vindturbindeler fra fabrikk i Danmark til Kerry i Irland. Bedriften benyttet en litauisk sjåfør med egen trekkbil til å frakte delene til havnen i Esbjerg. Fra havnen i engelske Immingham ble tralla kjørt av en engelsk sjåfør med egen trekkbil.

To girkasser falt av

Fra fabrikken var generatorene og girkassene festet til trekasser. Fabrikkarbeiderne lastet som avtalt varene på tralla (load and stow). Den litauiske sjåføren syntes det var forsvarlig sikret, kjørte til Esbjerg havn og avsluttet sitt oppdrag for transportbedriften.

I Immingham sjekket ikke den engelske sjåføren at lasten var forsvarlig sikret da han hentet tralla for å kjøre til Liverpool. Han kom ikke lengre enn den første rundkjøringen før to girkasser falt av lasset. Disse ble påført skader for over 500.000 kroner.

Første sjåfør ble gjort ansvarlig

Den danske Sø- og Handelsretten mente at transportøren var ansvarlig for skadene overfor produsenten. Retten la vekt på at det fremgikk av parteres avtalegrunnlag at transportøren skulle sikre og kontrollere godset.

Den engelske sjåføren ble frifunnet for skaden i dansk rett, melder nordjyske.dk.

Retten mente videre at selv om skaden oppsto på et tidspunkt der godset ikke lengre var i den litauiske sjåførens varetekt, måtte skaden anses som en følge av manglende sikring i Danmark. Litaueren ble derfor gjort ansvarlig for skaden den engelske sjåføren påførte lasten.