Scanias milliard-seier

Husker du saken i A&T nr. 6 i 1986 om da Scania solgte 1609 lastebiler til forsvaret? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

Publisert Sist oppdatert

Ai-ai for en artig krig - for Saab-Scania, og du verden hvor bitter pillen er å svelge for seierssikre Daimler Benz/Bertel O. Steen etter at kampen om forsvarsmilliarden er avgjort. Beslutningen om å tegne kontrakt hos Saab-Scania om kjøp av 1609 lastebiler ble tatt av industriminister Finn Kristensen og forsvarsminister Johan Jørgen Holst samlet, og på bordet deres lå det en innstilling fra Hærens Forsyningskommando som ga fritt fram for en ren industripolitisk vurdering.

Forsyningskommandoen vurderte de to finalistene som likeverdige, teknisk, servicemessig og prismessig og ga klar beskjed om at de kunne «leve med dem begge» - uansett valg. Trolig var det Saab-Scanias innspill i sluttfasen om bygging av en bilkabelfabrikk i Norge, som gjorde at det vippet over i deres favør.

 

Kjell Erik Gisleberg t.h. som hadde det tekniske ansvaret hos Scania, gikk seirende ut av duellen med sine kolleger som videre mot venstre er Sverre Foss, Volvo, Oskar Denhart, Daimler Benz og Hans Güntner, MAN. De ble fotografert under en av de trekkprøvene som foregikk i bitende kulde i fjor vinter.
Kjell Erik Gisleberg t.h. som hadde det tekniske ansvaret hos Scania, gikk seirende ut av duellen med sine kolleger som videre mot venstre er Sverre Foss, Volvo, Oskar Denhart, Daimler Benz og Hans Güntner, MAN. De ble fotografert under en av de trekkprøvene som foregikk i bitende kulde i fjor vinter.

Om avgjørelsen under en borgerlig regjering ville blitt en annen blir kun en hypotetisk spekulasjon. Det ble imidlertid registrert meget sterk kurtise overfor Willoch & co. fra den vest-tyske delstaten Baden-Würtenberg (hvor Mercedes' hovedkvarter ligger) i de siste månedene før avgjørelsen skulle tas. Totalt innebærer kontrakten kjøp av 1609 lastebiler til forsvaret og for det skal staten betale ca. 950 mill. kroner inklusiv merverdiavgift. Til gjengjeld forplikter Saab-Scania seg å kjøpe varer og tjenester fra norske bedrifter for samme beløp, og det var her Saab-Scania fikk bingo etter et nyansert, veloverveid og omfattende tilbud.

Tilbakeblikk på opplegget

I utgangspunktet ble 13 leverandører av lastebiler invitert til å gi tilbud. Av disse valgte to å se i øynene at opplegget passet dem svært dårlig, mens 11 ga sine tilbud. Etter en vurdering av de 11 tilbudene ble en sterk 4-mannsgruppe bestående av Daimler-Benz, Saab-Scania, Volvo og MAN invitert til å delta i en teknisk brukertest. Denne varte fra januar 1985 til juli, og brukertesten omfatter blant annet kjøreegenskaper, brukervennlighet og terrenggående egenskaper, kjøring på vei og vedlikeholdsvennlighet. Vi hadde i A&T 2/85 omfattende reportasje fra testkjøringen av de tyngste bilene.

Denne «utstillingsrunden» viste at forsvaret ønsket å konsentrere seg om to av bilmerkene, Mercedes og Scania.

Volvo opplevde det forsmedelige å bli hektet av lasset simpelthen fordi selskapet gikk til konkurransen med biler som lå på forsøksstadiet, biler som hadde åpenbare feil. Bilene hadde ikke gått i mølla i langtidstesting. Under møtet med fagpressen umiddelbart etter avgjørelsen presiserte Scanias Carl Graff-Wang den styrken selskapet hadde ved gjennomprøvede og ferdigutviklede biler.

For MAN var situasjonen helt klart en annen. De tekniske prøvene viste at deres biler var fullt på høyde med Mercedes/Scania, og at det ikke hersker tvil om at de kan lage gode biler. Derimot var deres industrikompensasjonspakke syltynn, og derved diskvalifiserte de seg selv.

Bordet var nå duket for finalerunde mellom Scania og Mercedes.

Kontrakten er undertegnet, t.v. general Karsten Kristiansen og viseadm. direktør Bertil Krook, Saab-Scania.
Kontrakten er undertegnet, t.v. general Karsten Kristiansen og viseadm. direktør Bertil Krook, Saab-Scania.

Tre chassis-typer

De nye Scaniaene forsvaret skal forsynes med fra i år og fram til 1994 bygger på 3 forskjellige chsassistyper. Det ene dekker lastevogner på 5 og 8 tonn, det andre på 25 tonn og skal være trekkvogner for kanoner. Det siste er til bergningsvogner for stridsvogner. Fordelingen av de forskjellige 1609 bilene er denne:

- 742 stk. 5 tonn 4x4
- 638 stk. 8 tonn 4x4
- 100 stk. 8 tonn 4x2
- 52 stk. 25 tonn 6x6
- 77 stk. trekkvogner 6x6

Spesifikasjonene for trekkvogna for tyngre vogntog som ble utprøvd var for øvrig slik:
Scania
Type:    R142EK
Motorstyrke DIN: 309 kW (420 hk)
Vekt med vinsjer: 14.750 kg
Lengde: 7725 mm
Bredde: 2500 mm
Høyde: 3300 mm
Bakkeklaring: 310 mm
Svingdiameter: 19.500 mm
Sitteplasser i førerhus: 6
Hovedgearkasse: 2x5+momentomformer
Fordelingsgearkasse: 2 trinn

Fordobler biltallet i Nord-Norge

Naturlig nok vil leveransene skje fra Saab-Scania i Sverige og til forsvaret. Inkludert i pakka er også opplegg av førstegangslager av deler, men når det gjelder senere delleveringer blir både Norsk Scania-Vabis A/S og forhandlere involverte. I Nord-Norge har Scania 12 anlegg med 100 serviceplasser. Hos Scania regner man med at når denne ordren er fullført i 1994 vil selskapet få fordoblet bilparken i Nord-Norge.

Det er all grunn til å forstå den nærmest ekstatiske glede adm. direktør Carl Graff-Wang og lastebilsjef Gunnar Aamoen da de sammen med PR-sjef Georg Langaas-Larsen la for dagen i møte med fagpressen umiddelbart etter at kontrakten var klar. I tillegg til de 1609 bilene som skal leveres kan det komme på tale med supplement. Når det gjelder kompensasjonsavtalen, hvor Saab-Scania forplikter seg til å kjøpe varer og tjenester fra norsk industri for samme beløp, skal vi la detaljene i denne ligge nå. Hittil er det imidlertid tegnet kontrakter med et 30-talls firmaer, og 5 alternative plasser er påtenkt for den kommende bilkabelfabrikken.

Halden har markert seg med et sterkt ønske i så måte. Det viktigste i avtalen på lang sikt ligger imidlertid i en del forsknings- og utviklingsprosjekter. Magnesium er påtenkt som materiale i biler, og Norsk Hydro er i ferd med å komme ut av utviklingsstadiet. Raufoss og Nordisk Aluminium er andre samarbeidspartnere, likedan firmaer på data-teknologisiden.

Norske påbygg

På nok et felt blir det kroner igjen i Norge, og det er påbygg. Da forhandlingene mellom forsvaret og de fire utplukkede kom i gang for halvannet år siden, ga Påbyggerforeningen en nøktern informasjon overfor forsvaret om de muligheter man hadde for påbygg via deres medlemmer. Da finalen mellom Saab-Scania og Daimler Benz var klar, var også kontakten med påbyggerne god. I og med at det ble Scania er det også klart at plan og kapell skal leveres av Fjeldshus Bruk A/S.

Bedriften har allerede god erfaring med forsvarsleveranser, og er godkjent. På den annen side bygges også en stor del av Scanias brannbiler for eksport hos denne påbyggeren. Det er ennå ikke avgjort hvem som får kran, vinsj, lastelemmer eller dekk - så vidt vi har brakt i erfaring.

Påbyggerbiten utgjør komplett 140 - 150 mill. kroner, og summen er inkludert i tilbudet fra Scania. I Påbyggerforeningen er det stor tilfredshet med at det blir norske leveranser.

- Hvilken betydning har denne ordren for Norsk Scania-Vabis, sett i relasjon til at kontrakten skrives mellom forsvaret og fabrikken, Carl Graff-Wang?

- Det er nok den viktigste enkeltbegivenheten som har skjedd hos oss. Tenk bare på hva det vil bety at ungdom som avtjener verneplikten sin i en 30-årsperiode framover får førstehåndskjennskap til Scania.