Illustrasjonsbilde fra bygging av ny E6 Kråkmo i Nordland.
Illustrasjonsbilde fra bygging av ny E6 Kråkmo i Nordland.

Så mye koster det å bygge én meter vei

Vet du hvor mye det koster å bygge en meter vei? Her finner du Statens vegvesens oversikt over byggekostnader for de vanligste veiene.

Publisert Sist oppdatert

Meterprisen på veibygging er ikke entydig, men har et visst spenn. Tallene som oppgis her er det «normale», men de er ikke dekkende for alle prosjekter. Tallene viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

- Ofte krever veibygging store ombygginger og tilpasninger av lokalt veinett. Disse kostnadene er ikke tatt med i beregningen. Noen ganger er det også nødvendig med et stort omfang av bruer og tunneler, men heller ikke det er inne i disse enhetsprisene, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet.

«Normale» kostnader til veiutbygging:
2-felts vei: 6,5 m veibredde:   50 000-90 000 kr per meter
2-felts vei: 7,5 m veibredde:   60 000-100 000 kr per meter
2-felts vei: 8,5 m veibredde:   70 000-120 000 kr per meter
2-felts vei: 10 m veibredde: 80 000-140 000 kr per meter (forsterket midtoppmerking)
2/3-felts vei m/midtrekkverk: 110 000-150 000 kr per meter
4-felts vei, kryss i plan:          120 000-170 000 kr per meter (16 m veibredde)
4-felts vei, planskilte kryss: 140 000-230 000 kr per meter (19-22 m veibredde)

- Selv om vi her opererer med et spenn, vil det altså være prosjekter som faller utenfor spennet, forteller Nilsen.

Noen «unormale» prosjekter

Han viser blant annet til prosjektet E18 Bommestad- Sky ved Larvik i Vestfold. Langs den sju kilometer lange strekningen med planskilte kryss bygges det i tillegg to tunneler og den 570 meter lange Farrisbrua.
- Gjennomsnittlig løpemeterpris for Bommestad-Sky er 642 000 kroner, opplyser Nilsen.
Et annet eksempel som faller utenfor «normalspennet» i tabellen over er riksvei 7/riksvei 13 Hardangerbrua.
- For dette prosjektet er gjennomsnittlig løpemeterpris rundt 575 000 kroner, sier Nilsen.