Rekordresultat i AF Gruppen

AF Gruppen leverer det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på 2508 mill. kroner (2709 mill. kroner i 2012) og et resultat før skatt på 213 mill. kroner (116 mill. kroner i 2012). Resultatmarginen var 8,5 % (4,3 % i 2012). Omsetningen for 2013 var på 10.127 mill. kroner (9830 mill. kroner i 2012) og foreløpig resultat før skatt var 580 mill. kroner (318 mill. kroner i 2012). Resultatmarginen for 2013 var 5,7 % (3,2% i 2012).

AF Gruppen hadde 31. desember en samlet ordrereserve på 10.976 mill. kroner (9074 mill. kroner i 2012). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 45,7 % (24,8 % i 2012). Kontantstrøm fra driften var

 1015 mill. kroner i 2013 (194 mill. kroner i 2012).

HMS og sykefravær

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for 4. kvartal var 0,9 (2,3 fjerde kvartal 2012). Akkumulert for 2013 var H-verdien 1,4 (1,8 i 2012). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,5 % (3,6 % i 2012).

For 2013 var sykefraværet 3,7 % (3,3 % i 2012).

AF Gruppen gjennomførte i november 2013 en medarbeidertilfredshets-undersøkelse som, ifølge AF Gruppen, viser at de ansatte trives svært godt, har høy arbeidsglede og er stolte av å jobbe i AF Gruppen.

- AF Gruppen leverte det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie. Vi har medarbeidere som trives svært godt og som er opptatt av å prestere også fremover. Sammen med tydelig ledelse og god prosjekt- og risikostyring, gir dette konkurransekraft og et godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.