Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Regjeringen vil kutte kostnader i veiprosjekter

- Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av vei og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå ber Statens vegvesen og Jernbaneverket om å gjøre rede for hvor det er mulig redusere kostnadene i utbyggingsprosjektene.

- Jeg er bekymret for en kostnadsvekst, og har bett Jerbaneverket og Statens vegvesen om en gjennomgang, sa Ketil Solvik-Olsen på konferansen Transport og Logistikk på Gardermoen tirsdag. 

Målet er å finne tiltak som reduserer kostnadene med minst 10-15 prosent, uten at kuttene går ut over sikkerhet og lovpålagte krav.

Ketil Solvik-Olsen møtte logistikkbransjen tirsdag, og benyttet anledningen til å skryte av samferdselsbudsjettet.
Ketil Solvik-Olsen møtte logistikkbransjen tirsdag, og benyttet anledningen til å skryte av samferdselsbudsjettet.

- Vår suksess handler ikke om hvor mye penger vi bevilger til infrastrukturinvesteringer, men om hva vi oppnår. Våre budsjetter vokser, og det er svært viktig at vi samtidig bruker pengene bedre. Hele transportsektoren skal endres i retning av smartere organisering, bedre samhandling og raskere utbygging. Vi vil ha alle tall og muligheter på bordet, og oppdraget til Statens vegvesen og Jernbaneverket er en del av dette arbeidet, sier samferdselsministeren.

Forslagene fra de to etatene skal være klart innen 15. november.

- Må tenke mer helhetlig

Blant de mulige tiltakene som Samferdselsdepartementet forventer forslag om, er mer helhetlig og sammenhengende planlegging og nye kontraktsformer. Samferdselsdepartementet åpner også for enklere standard på nye prosjekter, der dette ikke går på bekostning av sikkerhet, universell utforming og andre lovpålagte krav.

- Det viktigste med vei og jernbane er at folk kommer seg fram effektivt og trygt. Vi må sikre at skattebetalernes penger løser flest mulig transportutfordringer. Norge trenger en storstilt opprustning av transportsektoren, og pengene skal brukes slik at folk får mest mulig nytte av de store investeringene, sier samferdselsministeren.

Ringeriksbanen

I sitt innlegg på Transport og Logistikk trakk Solvik-Olsen frem fire punkter for å få en raskere, mer kostnadseffektiv og mer fornuftig utbygging: 
- Kortere planleggingstid
- Mer statlig plan i store prosjekter
- Økt samkjøring mellom SVV og JBV
- Hovedvei utenfor og ikke gjennom tettsteder

Han trakk fram Ringeriksbanen som et prosjekt der SVV og JBV bør planlegge sammen.

- Jeg sier ikke at veien og jernbanen skal gå kloss inntil hverandre hele veien, men man bør se på fordelene av å planlegge dette sammen, sa samferdselsministeren.

Oppdragsbrevet til Statens vegvesen og Jernbaneverket kan du lese  her