K. A. Aurstad i arbeid ved E16 Filefjell.
K. A. Aurstad i arbeid ved E16 Filefjell.

Nær doblet resultat på ett år

Entreprenøren K.A. Aurstad AS økte resultatet før skatt fra 26 mill. kroner i 2012 til 50 mill. kroner i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Regnskapet for 2013 viser at omsetningen i selskapet var på 520 mill. kroner. Det tilsvarende tallet for 2012 var 403 mill. kroner.

- Dyktige ansatte

I en pressemelding skriver selskapet:

«Styret er svært fornøyd med det gode resultatet som ligger i overkant av den langsiktige målsettingen på 5-8% resultatmargin. Det gode resultatet skyldes i stor grad at selskapet har hatt god kapasitetsutnyttelse og at mange dyktige ansatte har ytt stor innsats og pågangsmot»

På slutten av 2013 ble det dannet et nytt selskap, Aurstad AS, som er konsernspiss og 100% eier av selskapene K.A. Aurstad AS og Volda & Ørsta Pukkverk AS.

Tallenes tale

Regnskapstallene for 2013 og 2012 ser slik ut for K.A. Aurstad AS (tall i hele mill. kroner):

 20132012Endring
Driftsinntekter52040329%
Driftsresultat422945 %
Resultat før skatt502692%

Ved inngangen til 2014 hadde K.A. Aurstad AS en ordrereserve på ca. 900 mill. kroner, og det er ventet en høy aktivitet også i 2014.