Sandvik 821-SC med Sandvik TCAD+.
Sandvik 821-SC med Sandvik TCAD+.

Nytt tilleggsinstrument for boring

Sandvik Construction Tunneling lanserer det nye tilleggsinstrumentet TCAD+ til sine underjordsrigger i DT- og DD-serien til bruk ved tunnel og gruvearbeid.

Publisert Sist oppdatert

Instrumentet TCAD+ er en etterfølger av Sandvik TCAD (Tunneling Computer-Aided Drilling), som skal gjøre boringen langt mer nøyaktig og dermed redusere mengden av over- og undermasse.

Sandvik TCAD+ er et sikteverktøy utviklet for nøyaktig gjennomføring av forhåndsutviklede borplaner. Det viser planer for salveboring, langhullsboring og boring av boltehull på skjermen. Dessuten gir innebygd datainnsamling informasjon omhullposisjon og logging av vinkler og om boreprosessen, og gjør det mulig å analysere dataene med Sandvik iSURE-programvare for tunnelplanlegging.

TCAD+ støtter også ulike navigeringsmetoder. I tillegg til tradisjonell laser- og borekronenavigering, innføres totalstasjonsnavigering, noe som øker nøyaktigheten. Brukergrensesnittet for navigeringen er enkelt å bruke, med opprettelse og redigering av laserne på skjermen. Nøyaktigheten er videre forbedret med en avansert bomkompensasjonsmodell, noe som er kjent fra den intelligente DTi-serien.

TCAD+ har et moderne og enkelt brukergrensesnitt, ifølge produsenten, som består av en 12-tommers fargeskjerm med berøringsfunksjoner, brukervennlige menyer og et grafisk brukergrensesnitt med nytt design. Systemet omfatter innebygde visninger av feildiagnoser, med godt forklarte varsler, samt feil- og servicelogger.

Nøyaktighet

Instrumentet gjør boringen atskillig mer nøyaktig enn tidligere. Det betyr at det kreves mindre boring, og som følge av det blir også energiforbruket lavere. En mer nøyaktig boring gir bedre kontroll over sprengingen, noe som i sin tur øker den generelle sikkerheten ved tunnelprosjektet, og som vil kunne spare både tid og penger.

TCAD+ leveres med Sandvik iSURE-programvare for tunnelplanlegging. Dette gjør det mulig å utvikle kurve- og borplaner. Planene overføres til riggen ved hjelp av en USB-minnebrikke.