Illustrasjon fra Statens vegvesen.
Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Nytt bompengeselskap

Politikere vedtok nytt bompengeselskap i Buskerud.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 20. august vedtok  politikerne i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune innstilling til fylkestinget (27. august) om bompengefinansiering og opprettelse av bompengeselskap for riksvei 23 Linnes - Dagslett.

Saken ble vedtatt mot Fremskrittspartiets to stemmer.

Riksvei 23 er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo. I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammens-regionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Dette skal gjøres

Dagens trafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for bosatte langs strekningen.

Hovedelementene i prosjektet som skal bompengefinansieres er:
- Nytt kryss på Dagslett, med tilknytning til dagens veier.
- 180 m lang bru over Daueruddalen.
- 2,2 kilometer lang tunnel.
- Nytt kryss ved Linnes, med tilknytning til dagens veier.

Krav om bompenger

Prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Det er satt av midler til oppstart av prosjektet i første fireårsperiode. Prioriteringen av prosjektet krever at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Reguleringsplanen for strekningen riksvei 23 Dagslett-Linnes ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 20. juni 2013 og i Lier 17. juni 2014.

Etter endelig lokalpolitisk behandling sendes saken over til Samferdselsdepartementet.