Ny E6 Oppdal ut på anbud

Statens vegvesen anslår at verdien på kontrakten vil ligge et sted mellom 130 og 150 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det skal bygges 3,5 km ny E6 og den flyttes til mindre trafikkerte deler av sentrum i Oppdal,Sør-Trøndelag. I tillegg skal det bygges lokalveier.

Dette er den andre av to utførelsesentrepriser for E6-utbyggingen på Oppdal. Denne entreprisen består av bygging av ny E6, delvis i urørt terreng sør for Oppdal sentrum,  og delvis i ny trase gjennom sentrum. Inkludert i kontrakten er også to underganger i sentrum. Nytt lokalveisystem i Oppdal sentrum, og ny løsning for riksvei 70 med tilkoblinger inngår også i kontrakten. Som opsjon er det lagt inn bygging av ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 515 Gamle Kongeveg mellom Slepphaugråket og Stølen.

 PEAB er entreprenør

Statens vegvesen tar sikte på å ha valgt entreprenør i løpet av februar 2014. Det vil bli hektisk byggeaktivitet i hele anleggsperioden med sannsynlig oppstart etter påske i 2014 og avslutning høsten 2015.Den første entreprisen i prosjektet er på konstruksjoner; Ålmabrua, Kåsenbrua, Traneveiskulverten og Kåsenveien. Byggeperiode september 2013 til oktober 2014. . Hele E6-prosjektet er planlagt ferdig stilt oktober 2015.